فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

عاشق از تشویش دنیا و غم دین فارغ است

هر که از سر بگذرد از فکر بالین فارغ است

چرخ غارت پیشه را با بینوایان کار نیست

غنچه پژمرده از ناراج گلچین فارغ است

شور عشق تازه‌ای دارد مگر دل؟ کاین چنین

خاطرم امروز از غمهای دیرین فارغ است


رهی معیری
طبقه بندی: سایر شاعران، 
برچسب ها:رهی معیری، غزلها، جلد سوم،  
[ چهارشنبه 27 فروردین 1393 ] [ 13:37 ] [ Shahram ] نظرات