فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


ای پرواز واژه ها

آیه های  نگاهت  را بر من جاری کن

 من به انتظار شست و شوی  ، بر کران رود نشسته ام .

سراینده آیه ها مغرورست

و من

 شنونده یی  با  غرور سراینده


فرخ تمیمیطبقه بندی: اشعار فرخ تمیمی، 
برچسب ها:اشعار فرخ تمیمی، مجموعه های :، آغوش (۱۳۳۵)، سرزمین پاک (۱۳۴۱)، خسته از بی‌رنگی تکرار (۱۳۴۰)، از سرزمین آینه و سنگ (۱۳۵۶)، دیدار (۱۳۵۰)،  
[ سه شنبه 6 خرداد 1393 ] [ 18:50 ] [ Shahram ] نظرات

انگشتان کشیده ی تو :

 - این معلمان مهر آموز

تولدی  را در من آغاز می کنند

 من ابدیت  را زمزمه می کنم

 و بر کوهی  بلند می خوانم :

 « ای معلمان ، برمن کتابی را بگشایید

 که از ابدیت  عشق سخن می گوید و در کوهها

 اشتیاق پاسخ  را ببار می نشاند . »


فرخ تمیمی
طبقه بندی: اشعار فرخ تمیمی، 
برچسب ها:اشعار فرخ تمیمی، مجموعه های :، آغوش (۱۳۳۵)، سرزمین پاک (۱۳۴۱)، خسته از بی‌رنگی تکرار (۱۳۴۰)، از سرزمین آینه و سنگ (۱۳۵۶)، دیدار (۱۳۵۰)،  
[ دوشنبه 5 خرداد 1393 ] [ 02:25 ] [ Shahram ] نظرات


شعری  بر تو خواندم

 نوازشی از دستانت  جاری شد

دستانت جاری شد .

من نوید نوازشم

 و سینه ی تو از عطر شعری لبریزفرخ تمیمیطبقه بندی: اشعار فرخ تمیمی، 
برچسب ها:اشعار فرخ تمیمی، مجموعه های :، آغوش (۱۳۳۵)، سرزمین پاک (۱۳۴۱)، خسته از بی‌رنگی تکرار (۱۳۴۰)، از سرزمین آینه و سنگ (۱۳۵۶)، دیدار (۱۳۵۰)،  
[ دوشنبه 5 خرداد 1393 ] [ 00:25 ] [ Shahram ] نظرات


خوشگوترین  پرنده ی  جنگل

 در ژرف آبگینه  اسیر کلام  شد

منقار واگشود  و پیامی داد

 - جفت  منی اگر

 با سایه ات بپر

  دیدم  غروب  جلد

  از آبگیر  صاف گذر کرد

پرنده  از نُک  سرسبزه ها  نظر می کرد

 پرنده  سایه سی مرغ را سفر می کرد


فرخ تمیمیطبقه بندی: اشعار فرخ تمیمی، 
برچسب ها:اشعار فرخ تمیمی، مجموعه های :، آغوش (۱۳۳۵)، سرزمین پاک (۱۳۴۱)، خسته از بی‌رنگی تکرار (۱۳۴۰)، از سرزمین آینه و سنگ (۱۳۵۶)، دیدار (۱۳۵۰)،  
[ شنبه 3 خرداد 1393 ] [ 09:32 ] [ Shahram ] نظرات


باد

 پیک  نشاط پرور دشتان

 باران

هجای  ابر بلندای  آسمان

 کوه

 کان  هزار  گوهر  نایاب

رازینه دار ما در اعماق

 دامن  گشوده  ، سرکش  ،  خاموش
فرخ تمیمیطبقه بندی: اشعار فرخ تمیمی، 
برچسب ها:اشعار فرخ تمیمی، مجموعه های :، آغوش (۱۳۳۵)، سرزمین پاک (۱۳۴۱)، خسته از بی‌رنگی تکرار (۱۳۴۰)، از سرزمین آینه و سنگ (۱۳۵۶)، دیدار (۱۳۵۰)،  
[ شنبه 3 خرداد 1393 ] [ 08:03 ] [ Shahram ] نظرات


 وقتی که  آمدی

 ماه در  بَدر بود

باد  ساکت  شد

 وقتی که  می روی

  در سایه سار بید باغچه ، مجنون

  بر آبنوس  شانه  لیلی  می گرییدفرخ تمیمیبرچسب ها:اشعار فرخ تمیمی، مجموعه های :، آغوش (۱۳۳۵)، سرزمین پاک (۱۳۴۱)، خسته از بی‌رنگی تکرار (۱۳۴۰)، از سرزمین آینه و سنگ (۱۳۵۶)، دیدار (۱۳۵۰)،  
[ شنبه 3 خرداد 1393 ] [ 07:58 ] [ Shahram ] نظرات

اما

 در روزگار  ما

 آنان که درد  را تنها  نقابی

 بر چهره داشتند

 بر عشق

 راهی نیافتند

  شمشیر  باورم

 دویار این نباید  و ُ هرگز  را

چندان  شکافت تا

 یاران  سرنوشت

  از آن گذر  کنندفرخ تمیمیطبقه بندی: اشعار فرخ تمیمی، 
برچسب ها:اشعار فرخ تمیمی، مجموعه های :، آغوش (۱۳۳۵)، سرزمین پاک (۱۳۴۱)، خسته از بی‌رنگی تکرار (۱۳۴۰)، از سرزمین آینه و سنگ (۱۳۵۶)، دیدار (۱۳۵۰)،  
[ شنبه 3 خرداد 1393 ] [ 07:28 ] [ Shahram ] نظرات


سکوت آشنایی در اتاق ما ، شناور بود

چو ، مه ، در بامداد دره های جنگل گرگان

سرم ، چون قایق تن بسته اندر ماسه های گرم

فرو افتاد روی دامن خاکستری رنگش

لب فنجان بخار قهوه می ماسید

به روی گردنم ابریشم گیسویش می لرزیدفرخ تمیمی
طبقه بندی: اشعار فرخ تمیمی، 
برچسب ها:اشعار فرخ تمیمی، مجموعه های :، آغوش (۱۳۳۵)، سرزمین پاک (۱۳۴۱)، خسته از بی‌رنگی تکرار (۱۳۴۰)، از سرزمین آینه و سنگ (۱۳۵۶)، دیدار (۱۳۵۰)،  
[ جمعه 2 خرداد 1393 ] [ 10:11 ] [ Shahram ] نظرات


صبح یکشنبه

گرمی مرداد

دودی از کومه

عطری از جنگل

بژ ساحل

کبود تند آب

خط اندام ها ، رها از خواب


فرخ تمیمی

طبقه بندی: اشعار فرخ تمیمی، 
برچسب ها:اشعار فرخ تمیمی، مجموعه های :، آغوش (۱۳۳۵)، سرزمین پاک (۱۳۴۱)، خسته از بی‌رنگی تکرار (۱۳۴۰)، از سرزمین آینه و سنگ (۱۳۵۶)، دیدار (۱۳۵۰)،  
[ جمعه 2 خرداد 1393 ] [ 10:07 ] [ Shahram ] نظرات


آواز عاشقانه تاکان

 شب را به همسرایی می خواند

 شب تازه خفته بود

 رود بلند بانگ شغالان

با تاک ها به زمزمه برخاست


فرخ تمیمیبرچسب ها:اشعار فرخ تمیمی، مجموعه های :، آغوش (۱۳۳۵)، سرزمین پاک (۱۳۴۱)، خسته از بی‌رنگی تکرار (۱۳۴۰)، از سرزمین آینه و سنگ (۱۳۵۶)، دیدار (۱۳۵۰)،  
[ جمعه 26 اردیبهشت 1393 ] [ 19:00 ] [ Shahram ] نظرات


شعری  بر تو خواندم

 نوازشی از دستانت جاری شد

دستانت جاری شد

من نوید نوازشم

 و سینه ی تو از عطر شعری لبریز


فرخ تمیمیطبقه بندی: اشعار فرخ تمیمی، 
برچسب ها:اشعار فرخ تمیمی، مجموعه های :، آغوش (۱۳۳۵)، سرزمین پاک (۱۳۴۱)، خسته از بی‌رنگی تکرار (۱۳۴۰)، از سرزمین آینه و سنگ (۱۳۵۶)، دیدار (۱۳۵۰)،  
[ پنجشنبه 25 اردیبهشت 1393 ] [ 06:54 ] [ Shahram ] نظرات

ای دست

 ای مخمل  نسیم

 ای بازگشته از سفر بیکرانگی :

- از سرزمین پاک گیاهان مهرزی -

 ای کاش

 گرده های  محبت را

 در ذهن سبز گونه ی من ، بارور کنی .

 ای کاش ،

می گشودیم آرام

 ای کاش

    جمله های تنم را

 آهنگ  عاشقانه  می دادی

 آنگاه

 آن عاشقانه  را

 از بر می خواندی

 ای کاش

    با من می ماندی

 روزی هزار بار

 من  را به نام می خواندی

 ای کاش ...


فرخ تمیمی
طبقه بندی: اشعار فرخ تمیمی، 
برچسب ها:اشعار فرخ تمیمی، مجموعه های :، آغوش (۱۳۳۵)، سرزمین پاک (۱۳۴۱)، خسته از بی‌رنگی تکرار (۱۳۴۰)، از سرزمین آینه و سنگ (۱۳۵۶)، دیدار (۱۳۵۰)،  
[ پنجشنبه 25 اردیبهشت 1393 ] [ 06:51 ] [ Shahram ] نظرات

تعداد کل صفحات : 2 ::     1  2