فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


نه پنجره ای اضافی دارم

که تو را در آن بگذارم و نه میزی

معشوقه ای نیز در این شهر ندارم

ای گل!

تو را بخرم  

و چه کارت کنم؟


 جاهد کوله‌بی


طبقه بندی: اشعار جاهد کوله بی، 
برچسب ها:ترجمه: رسول یونان، جاهد کوله‌بی،  
[ یکشنبه 17 فروردین 1393 ] [ 13:17 ] [ Shahram ] نظرات