فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


چه دلپذیر است

اینکه گناهانمان پیدا نیستند

وگرنه مجبور بودیم

هر روز خودمان را پاک بشوییم

شاید هم می بایست زیر باران زندگی می کردیم

و باز دلپذیرو نیکوست اینکه دروغهایمان

شکل مان را دگرگون نمی کنند

چون در اینصورت حتی یک لحظه همدیگر را به یاد نمی آوردیم

خدای رحیم ، تو را به خاطر این همه مهربانی ات سپاسفدریکو گارسیا لورکاطبقه بندی: اشعار فدریکو گارسیا لورکا، 
[ یکشنبه 5 مرداد 1393 ] [ 07:06 ] [ Shahram ] نظرات


کسی عطر ماگنولیای تنت را در نیافت

کسی مینای عشق را

در میان دندانهایت ندید

هزار مادیان ایرانی

در اصطبل ابروانت خفته اند

آن دم که چهار شب کامل

دست در کمرگاه تو

که دشمن برف استفدریکو گارسیا لورکاطبقه بندی: اشعار فدریکو گارسیا لورکا، شاعران خارجی، 
[ چهارشنبه 1 مرداد 1393 ] [ 17:36 ] [ Shahram ] نظرات


واژه‌هایت‌ در قلب‌ من‌

دایره‌های‌ سطح‌ آب‌ را مانندند

بوسه‌ات‌ بر لبانم‌،

به‌ پرنده‌یی‌ در باد می‌ماند

چشمان‌ِ سیاهم‌ بر روشنای‌ اندامت‌،

فوّاره‌های‌ جوشان‌ در دل‌ شب‌ را یادآورند


فدریکو گارسیا لورکا

طبقه بندی: اشعار فدریکو گارسیا لورکا، 
[ یکشنبه 8 تیر 1393 ] [ 21:13 ] [ Shahram ] نظرات


چقدر واسم خرج ور می‌داره

که عاشقت باشم

اونجور که من عاشقتم؟

تو عشقت

هوا ، دل ، کلاه آزارم میدن

کی روبان کلامو می‌خره

این غم رشته‌های سفید و

کی ازش دستمال گردن می‌سازه؟

چقدر خرجم می‌شه

که عاشقت باشم

اونجوری که منم؟


فدریکو گارسیا لورکا

طبقه بندی: اشعار فدریکو گارسیا لورکا، 
[ سه شنبه 13 خرداد 1393 ] [ 16:30 ] [ Shahram ] نظرات


خواب هایم بوی تن تو را می دهد

نکند آن دورترها

نیمه شب

در آغوشم می گیری؟فدریکو گارسیا لورکا
طبقه بندی: اشعار فدریکو گارسیا لورکا، 
[ پنجشنبه 21 فروردین 1393 ] [ 19:39 ] [ Shahram ] نظرات


واژه‌هایت‌ در قلب‌ من‌

دایره‌های‌ سطح‌ آب‌ را مانندند!

بوسه‌ات‌ بر لبانم‌،

به‌ پرنده‌یی‌ در باد می‌ماند!

چشمان‌ سیاهم‌ بر روشنای‌ اندامت‌،

فوّاره‌های‌ جوشان‌ در دل‌ شب‌ را یادآورند


فدریکو گارسیا لورکا


از کتاب: جهان در بوسه های ما زاده می شود /

دفتر ششم: فدریکو گارسیا لورکا / ترجمه: یغما گلرویی
درباره ی شاعر

طبقه بندی: اشعار فدریکو گارسیا لورکا، 
[ شنبه 16 فروردین 1393 ] [ 08:50 ] [ Shahram ] نظرات