فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


چه بارانی است در بیرون این اتاق

باران؟

ابرهای همه ی غم های تاریخ،

یک باره بر سرم باریدن گرفته اند.

کسی نمی داند که در چه دردی و تبی

می سوزم  و می نویسمدکتر علی شریعتی
طبقه بندی: دکتر علی شریعتی، 
[ چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393 ] [ 22:10 ] [ Shahram ] نظرات


افسانه ی من به پایان رسیده است

و احساس می کنم که این آخرین منزل است.

دیگر نه بانگ جرس کاروانی،

دیگر نه آوای رحیلی

تنهایی، آرامگاه جاوید من است

و درد و سکوت، همنشین تنهایی جاودانه ی من ...


دکتر علی شریعتی
طبقه بندی: دکتر علی شریعتی، 
[ چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393 ] [ 19:11 ] [ Shahram ] نظرات

 

همچون پرنده ای بلندپرواز،

بر فراز همه ی شعرها و عشق ها،

همه ی فهم ها و حرف ها چرخ می خورم.

دلم حلقوم تشنه ای است در زیر باران بهارینی

که از غیب بر زمین فرو می کوبد،

می بارد ومی بارد.

هر قطره ای کلمه ای.

چه زلال

چه خوب ...


دکتر علی شریعتی
طبقه بندی: دکتر علی شریعتی، 
[ دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 ] [ 13:32 ] [ Shahram ] نظرات


نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد؟

نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت؟

ولی بسیار مشتاقم،

که از خاک گلویم سوتکی سازد.

گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش

و او یکریز و پی در پی،

دَم گرم خوشش را بر گلویم سخت بفشارد،

و خوابِ خفتگان خفته را آشفته تر سازد.

بدین سان بشکند در من،

سکوت مرگبارم را ...دکتر علی شریعتیطبقه بندی: دکتر علی شریعتی، 
[ دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 ] [ 13:24 ] [ Shahram ] نظرات


در زمانی که وفا

قصه ی برف به تابستان است

و صداقت گل نایابی ست

به چه کس باید گفت

با تو انسانم و خوشبخت ترین... 


دکتر علی شریعتیطبقه بندی: دکتر علی شریعتی، 
[ شنبه 16 فروردین 1393 ] [ 09:40 ] [ Shahram ] نظرات