فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


خدا وقتی گونه‌های تو را می‌تراشید

لب‌های تو را می‌بافت

پاهای تو را بنا می‌کرد

دست‌هایش نمی‌لرزید ؟


الیاس علوی



طبقه بندی: اشعار الیاس علوی، 
[ یکشنبه 5 مرداد 1393 ] [ 23:43 ] [ Shahram ] نظرات


ما هر دو مردگانیم

تنها تو نفس می‌كشی و من نمی‌توانم

اما وقتی دست‌هایت را در آب می‌شویی

نفست بند می‌آید

با من حرف بزن

كه مقتول توام


الیاس علوی



طبقه بندی: اشعار الیاس علوی، 
[ پنجشنبه 1 خرداد 1393 ] [ 09:46 ] [ Shahram ] نظرات


از بهار تقویم می ماند

از مــن

استخوانهایی كه تو را دوست داشتند.


الیاس علوی




طبقه بندی: اشعار الیاس علوی، 
[ پنجشنبه 14 فروردین 1393 ] [ 07:47 ] [ Shahram ] نظرات