فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


چنان عزیزی
 
که مطمئنم دکترهای بی حواس معاصر

به جای تو

دل مادرت را به دنیا آورده انداحسان پرساطبقه بندی: اشعار احسان پرسا، 
[ یکشنبه 18 خرداد 1393 ] [ 22:15 ] [ Shahram ] نظرات


بعد از تو

باران را

این سوی شیشه آوردم


احسان پرساطبقه بندی: اشعار احسان پرسا، 
[ یکشنبه 18 خرداد 1393 ] [ 22:14 ] [ Shahram ] نظرات


من بت پرست نیستم اما

عکس جمال تو

توی اتاق، زینت دیواری ست

که سمت قبله استاحسان پرساطبقه بندی: اشعار احسان پرسا، 
[ جمعه 16 خرداد 1393 ] [ 18:19 ] [ Shahram ] نظراتبی تو تخت من

یک بیابان درندشت است

من که بین حلقۀ تنگِ دو دست تو

خواب می رفتماحسان پرساطبقه بندی: اشعار احسان پرسا، 
[ جمعه 16 خرداد 1393 ] [ 17:51 ] [ Shahram ] نظرات


لای كتاب من

یك تار موی لخت و مشكی رنگ

 جا مانده ست

در بین اشعار سپید من

شعر سیاهی از شما مانده ستاحسان پرساطبقه بندی: اشعار احسان پرسا، 
[ جمعه 16 خرداد 1393 ] [ 14:06 ] [ Shahram ] نظرات


یک نگاه کردی

و من سال‌هاست از قلبم

مژه بیرون می‌کشم


احسان پرساطبقه بندی: اشعار احسان پرسا، 
برچسب ها:اشعار احسان پرسا،  
[ چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 ] [ 09:57 ] [ Shahram ] نظرات


لحظه های دوری را


با ساعت شنی می شمارم


یک صحرا گذشته است ...


احسان پرسا
طبقه بندی: اشعار احسان پرسا، 
[ پنجشنبه 14 فروردین 1393 ] [ 01:15 ] [ Shahram ] نظرات