فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


گرفتی رویای کودکی را

گرفتی نشاط جوانی را

ربودی ، شور آشنایی را

گرفتی عشق نهانی را

در کمینی که بگیری

زندگانی را


صمد نارونیطبقه بندی: اشعار صمد نارونی، 
[ چهارشنبه 2 مهر 1393 ] [ 13:11 ] [ Shahram ] نظرات


ای آنکه پس از من به سر کار آیی

و از سر شوق دگر ، بر سر گرداب آیی

تا توانایی من در جان بود

شوق خدمت به سرم درمان بود

چون نبودش نیازش به غنی

ترک این ملک

نمودم به خفا

چو نباشی تو ز حرغم نگران

ما بقی گوش کن ، از رمز بقای دگران


صمد نارونی

طبقه بندی: اشعار صمد نارونی، 
[ پنجشنبه 8 خرداد 1393 ] [ 17:18 ] [ Shahram ] نظرات


شب تاریک و سخت بی نوایی

 نوای نی رسد از نی نوایی

حزین گشته به این ملکان نوا را

 شکسته بال و پر مرغ هما را

 شکسته بال و دلها پر ز

فریاد

دل خونش کند پرواز را یاد

نی و بال شکسته چاره سازند

 گرش فریادها را وصله سازند

نی بشکسته را بتوان قلم ساخت

قلم گر راست گوید ، کی بود باخت


صمد نارونیطبقه بندی: اشعار صمد نارونی، 
[ سه شنبه 6 خرداد 1393 ] [ 09:02 ] [ Shahram ] نظرات


آتشی افتاده بر جانم

نمی دانم از کجا ، از کی

مرا این گونه می بینی

ولی آتش کند غوغا

ندانستم ، که این آتش

کند عمرم فنا یکجا


صمد نارونیطبقه بندی: اشعار صمد نارونی، 
[ سه شنبه 6 خرداد 1393 ] [ 08:57 ] [ Shahram ] نظرات


كاش نیامده بودم

كاش نبوییده بودم

عطر گل یاس را

تو باش جاودان

غوطه ور در زمانصمد نارونیطبقه بندی: اشعار صمد نارونی، 
[ جمعه 2 خرداد 1393 ] [ 15:52 ] [ Shahram ] نظرات


با ، آوایی گوناگون

با ندای نالان

زمزمه کنان

مرا همچنان با خود می برد


صمد نارونیطبقه بندی: اشعار صمد نارونی، 
برچسب ها:اشعار صمد نارونی،  
[ جمعه 2 خرداد 1393 ] [ 14:35 ] [ Shahram ] نظرات


شاید آمدی که تصویر کنی ، مرگ روز را

یا آنکه نبرد سخت ، ظلمت و نور را

شاید که نظاره گر باشی

مرگ شقایق بهدامان کوه را

شاید که

در راه بی انتها

آمدی جستجو کنی ،‌ گمگشته ذات خویش را

شاید آمدی که در سیاهی سکوت

ره بگشایی و قصه فراموش کنیصمد نارونیطبقه بندی: اشعار صمد نارونی، 
[ جمعه 2 خرداد 1393 ] [ 10:23 ] [ Shahram ] نظرات


رفته ام از یاد

گفته ام با باد

رمز زیستن را

راز بودن را


صمد نارونیطبقه بندی: اشعار صمد نارونی، 
برچسب ها:صمد نارونی،  
[ چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 ] [ 10:01 ] [ Shahram ] نظراتتا باد هست خواهم لرزید

و تا عشق هست خواهم ورزید

تا نگاه هست خواهم دید

تا پگاه هست خواهم روئید

تا هستی است ، خواهم زیست

و تا مرگ هست خواهم گریست


صمد نارونیطبقه بندی: اشعار صمد نارونی، 
برچسب ها:دفتر شعر ترنم دانه، صمد نارونی،  
[ چهارشنبه 13 فروردین 1393 ] [ 17:43 ] [ Shahram ] نظرات