فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

می شدکه من

پروانه ی باغ رویاهای تو باشم

اگرنمی خواستی بچسبانی ام

به کلکسیون آرزوهای ِ دست یافته ات،

می شدکه تو

شهسوار رویاهای من باشی

اگر  نمی خواستم محبوست کنم،

درکاخ توقعات بر نیامده ام

می شد که ما

تصویر زیبای عشقی بی تمام باشیم بر دیوار ناممکن ها

اگر یاد گرفته بودیم

عاشقی رافریبا عرب‌نیاطبقه بندی: اشعار فریبا عرب نیا، 
[ شنبه 3 خرداد 1393 ] [ 17:39 ] [ Shahram ] نظرات


خسته‌تر از آنم

که لیوانی چای

آرامم کند

آغوش گرم ترا می‌خواهم

در جنگلی ناشناس

وقتی که آسمان

از لا‌به‌لای شاخه‌ها

سرک می‌کشد ...


فریبا عرب‌نیا
طبقه بندی: اشعار فریبا عرب نیا، 
[ شنبه 30 فروردین 1393 ] [ 18:12 ] [ Shahram ] نظراتدر مهربانی نگاهت

ذوب می شود یخ احساسم

با تو می توان آسود

در انتهای راهی که به بن بست رسیده است

و بالا رفت از دیوار روز مرگی ها

و نترسید از آنچه پشت دیوار است


فریبا عرب نیاطبقه بندی: اشعار فریبا عرب نیا، 
برچسب ها:یخ احساسم، فریبا عرب نیا،  
[ سه شنبه 12 فروردین 1393 ] [ 15:21 ] [ Shahram ] نظرات