فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

خوشا آنانکه پا از سر ندونند

مثال شعله خشک وتر ندونند

کنشت و کعبه و بتخانه و دیر

سرائی خالی از دلبر ندونند


باباطاهر
طبقه بندی: اشعار بابا طاهر، 
[ جمعه 31 مرداد 1393 ] [ 21:22 ] [ Shahram ] نظرات

خوشا آنانکه هر از بر ندانند

نه حرفی وانویسند و نه خوانند

چو مجنون سر نهند اندر بیابان

ازین گو گل روند آهو چرانند


باباطاهر
طبقه بندی: اشعار بابا طاهر، 
[ جمعه 31 مرداد 1393 ] [ 21:14 ] [ Shahram ] نظرات

چو آن نخلم که بارش خورده باشند

چو آن ویران که گنجش برده باشند

چو آن پیری همی نالم درین دشت

که رودان عزیزش مرده باشند


باباطاهر
طبقه بندی: اشعار بابا طاهر، 
[ جمعه 31 مرداد 1393 ] [ 21:09 ] [ Shahram ] نظرات

خوشا آنانکه سودای ته دیرند

که سر پیوسته در پای ته دیرند

بدل دیرم تمنای کسانی

که اندر دل تمنای ته دیرند


باباطاهر
طبقه بندی: اشعار بابا طاهر، 
[ پنجشنبه 30 مرداد 1393 ] [ 11:50 ] [ Shahram ] نظرات

مرا نه سر نه سامان آفریدند

پریشانم پریشان آفریدند

پریشان خاطران رفتند در خاک

مرا از خاک ایشان آفریدند


باباطاهر
طبقه بندی: اشعار بابا طاهر، 
[ پنجشنبه 30 مرداد 1393 ] [ 11:34 ] [ Shahram ] نظرات

دلا خوبان دل خونین پسندند

دلا خون شو که خوبان این پسندند

متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست

گروهی آن گروهی این پسندند


باباطاهر
طبقه بندی: اشعار بابا طاهر، 
[ پنجشنبه 30 مرداد 1393 ] [ 11:28 ] [ Shahram ] نظرات

پسندی خوار و زارم تا کی و چند

پریشان روزگارم تا کی و چند

ته که باری ز دوشم برنگیری

گری سربار بارم تا کی و چند


باباطاهر
طبقه بندی: اشعار بابا طاهر، 
[ پنجشنبه 30 مرداد 1393 ] [ 11:17 ] [ Shahram ] نظرات

بلا رمزی ز بالای ته باشد

جنون سری ز سودای ته باشد

بصورت آفرینم این گمان بی

که پنهان در تماشای ته باشد


باباطاهر
طبقه بندی: اشعار بابا طاهر، 
[ پنجشنبه 30 مرداد 1393 ] [ 11:10 ] [ Shahram ] نظرات

هر آنکس عاشق است از جان نترسد

یقین از بند و از زندان نترسد

دل عاشق بود گرگ گرسنه

که گرگ از هی هی چوپان نترسد


باباطاهر
طبقه بندی: اشعار بابا طاهر، 
[ پنجشنبه 30 مرداد 1393 ] [ 11:06 ] [ Shahram ] نظرات

دگر شو شد که مو جانم بسوزد

گریبان تا بدامانم بسوزد

برای کفر زلفت ای پریرخ

همی ترسم که ایمانم بسوزد


باباطاهر
طبقه بندی: اشعار بابا طاهر، 
[ پنجشنبه 30 مرداد 1393 ] [ 11:01 ] [ Shahram ] نظرات

دل عاشق به پیغامی بسازد

خمار آلوده با جامی بسازد

مرا کیفیت چشم تو کافیست

ریاضت کش ببادامی بسازد


باباطاهر
طبقه بندی: اشعار بابا طاهر، 
[ پنجشنبه 30 مرداد 1393 ] [ 11:00 ] [ Shahram ] نظرات

شوانم خواب در مرز گلان کرد

گلم واچید و خوابم را زیان کرد

باغبان دید که مو گل دوست دیرم

هزاران خار بر گل پاسبان کرد


باطاهر
طبقه بندی: اشعار بابا طاهر، 
[ سه شنبه 28 مرداد 1393 ] [ 12:02 ] [ Shahram ] نظرات

تعداد کل صفحات : 4 ::     1  2  3  4