فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

پای همت را فروبستیم با دلبستگی ها

شد نصیب ما از این دلبستگی ها خستگی ها

دست ما با هم اگر پیوند گیرد گل برآرد

قطره را

دریا توانی کرد با پیوستگی ها


مهدی سهیلیطبقه بندی: اشعار مهدی سهیلی، 
[ چهارشنبه 2 مهر 1393 ] [ 14:36 ] [ Shahram ] نظرات

من رشته رشته روزهای زندگی را

کم کم به دست خویش چون زنجیر کردم

تا رشته ها زنجیر شد یک عمر بگذشت

عمری که در هر لحظه اش تقصیر کردم

با این کمند پر توان هر سو دویدم

بس آهوان عشق را نخجیر کردم

اما زیان بردم که در دام هوس ها

آن قدر ماندم تا که خود را پیر کردم


مهدی سهیلیطبقه بندی: اشعار مهدی سهیلی، 
[ چهارشنبه 2 مهر 1393 ] [ 13:23 ] [ Shahram ] نظرات

ای گل عمر من بیا تنگدلم برای تو

گر به سرم گذر کنی سر فکنم به پای تو

نام تو ذکر هر شبم عطر تو مانده بر لبم

بسکه زدم ز عاشقی بوسه به نامه های تو

موی سپید فام من مژده ی مرگ می دهد

از تو چرا نهان کنم زنده ام از برای تو


مهدی سهیلیطبقه بندی: اشعار مهدی سهیلی، 
[ چهارشنبه 2 مهر 1393 ] [ 12:53 ] [ Shahram ] نظرات

زمانی زیست در غمخانه ی دهر

زنی غمگین زنی تنها زنی پاک

بسا شب ها چو شمعی تا دم صبح

گل اشکش چکید از چشم غمناک

ولی در یک نفس

از شمع جانش

برآمد و پر زد سوی افلاک

پس از مادر امید آخرین بود

امید آخرین هم رفت در خاک


مهدی سهیلیطبقه بندی: اشعار مهدی سهیلی، 
[ چهارشنبه 2 مهر 1393 ] [ 08:28 ] [ Shahram ] نظرات

به جز غم تو که با جان من هم آغوشست

مرا صدای تو هر صبح و شام در گوش ست

چراغ خانه ی چشم منی نمی دانی

که بی تو چشم من و صحن خانه

خاموشست

قسم به زلف سیاهت چنان پریشانم

که هر چه غیر تو از خاطرم فراموشست

ز چشمم ای گل مهتاب خفته در پس ابر

چو ماه رفتی و شبهای من سیه پوشست

هزار شکر که گر غایبی ز دیده ی ما

غم فراق تو با اشک من هم آغوشست

پرنده یی که غزل خوان باغ بود پرید

کنون ز داغ غمش

باغ سینه گل جوشست


مهدی سهیلیطبقه بندی: اشعار مهدی سهیلی، 
[ چهارشنبه 2 مهر 1393 ] [ 08:19 ] [ Shahram ] نظرات


من آن درخت غریبم که یک جوانه ندارم
 
کویرزادم و از برگ و گل نشانه ندارم

منم چو مرغ گریزان دشت در دل شبها

ز هیچ سوی نشانی ز آشیانه ندارم

سرم به زیر پر غربتست وپای به زنجیر

برای نغمه مستانه یی بهانه ندارم...


مهدی سهیلی
طبقه بندی: اشعار مهدی سهیلی، 
برچسب ها:مهدی سهیلی، لحظه ها و صحنه ها،  
[ یکشنبه 24 فروردین 1393 ] [ 10:23 ] [ Shahram ] نظرات


زمان در کار من افسونگری کرد

 نپنداری که با من یاوری کرد

در اول آتشم زد از جدایی

در آخر موی من خاکستری کرد


مهدی سهیلی

"درباره ی شاعر"

طبقه بندی: اشعار مهدی سهیلی، 
برچسب ها:اولین غم و آخرین نگاه، مهدی سهیلی،  
[ چهارشنبه 20 فروردین 1393 ] [ 10:36 ] [ Shahram ] نظرات