فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

می خواهم نباشم

کاش سرم را بردارم و برای یک هفته

در گنجه ای بگذارم

و قفل کنم

در تاریکی یک گنجه خالی

و روی شانه هایم

در جای خالی سرم

چناری بکارم

و برای یک هفته

در سایه اش آرام بگیرم


ناظم حکمتطبقه بندی: اشعار ناظم حکمت، 
[ سه شنبه 7 مرداد 1393 ] [ 08:50 ] [ Shahram ] نظرات


گفت به پیشم بیا

گفت برایم بمان

گفت به رویم بخند

گفت برایم بمیر

آمدم

ماندم

خندیدم

مردم


ناظم حکمتطبقه بندی: اشعار ناظم حکمت، 
[ سه شنبه 31 تیر 1393 ] [ 20:27 ] [ Shahram ] نظرات

زندگی یعنی امیدوار بودن محبوب من

زندگی

مشغله ای جدی است

درست مثل دوست داشتن تو


ناظم حکمتطبقه بندی: اشعار ناظم حکمت، 
[ سه شنبه 31 تیر 1393 ] [ 15:43 ] [ Shahram ] نظرات


آنقدر بر شیشه های بخار گرفته شهر

حرف اول نام تو را نوشته ام

دیگر مردم شهر می دانند

نام زیبای تو با کدام حرف شروع می شودناظم حکمتطبقه بندی: اشعار ناظم حکمت، 
[ سه شنبه 6 خرداد 1393 ] [ 20:45 ] [ Shahram ] نظرات


از فرازِ بامِ خانه ها در شهرِ دوردستِ من

از درونِ دریای مرمره

از میانِ پائیزِ غم زده

صدای تو آمد
                 
گرم و روان

تنها سه دقیقه

و بعد تلفن خاموش شدناظم حکمت

ترجمه : احمد پوریطبقه بندی: اشعار ناظم حکمت، شاعران خارجی، 
برچسب ها:ناظم حکمت، شعر عربی، شاعران خارجی، ناظم، حکمت،  
[ یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 ] [ 19:13 ] [ Shahram ] نظرات


روزی می‌آید

ناگهان روزی می‌آید

که سنگینی رد پاهایم را

در درونت حس می‌کنی

رد پاهایی که دور می‌شوند

و این سنگینی

از هر چیزی طاقت‌ فرساتر خواهد بود ...


ناظم حکمت

طبقه بندی: اشعار ناظم حکمت، 
[ شنبه 30 فروردین 1393 ] [ 18:21 ] [ Shahram ] نظراتدوست دارم گهگاهی سرم را بردارم و


به جای آن چناری بکارم

تا زیر سایه اش

اندکی استراحت کنم


ناظم حکمتطبقه بندی: اشعار ناظم حکمت، 
[ جمعه 23 اسفند 1392 ] [ 18:11 ] [ Shahram ] نظرات