فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»تنهایی من


پر از دلقكهایی است

با دماغهای قرمز

از بس گریه كرده اند ...

رضا محبی رادطبقه بندی: اشعار رضا محبی راد، 
[ دوشنبه 26 اسفند 1392 ] [ 21:26 ] [ Shahram ] نظرات