فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

یا رب مکن از لطف پریشان ما را

هر چند که هست جرم و عصیان ما را

ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم

محتاج بغیر خود مگردان ما را


ابوسعید ابوالخیر
طبقه بندی: اشعار ابوسعید ابوالخیر، 
[ جمعه 4 مهر 1393 ] [ 16:31 ] [ Shahram ] نظرات

گفتی که منم ماه نشابور سرا

ای ماه نشابور نشابور ترا

آن تو ترا و آن ما نیز ترا

با ما بنگویی که خصومت ز چرا


ابوسعید ابوالخیر
طبقه بندی: اشعار ابوسعید ابوالخیر، 
[ جمعه 4 مهر 1393 ] [ 16:26 ] [ Shahram ] نظرات

گفتم صنما لاله رخا دلدارا

در خواب نمای چهره باری یارا

گفتا که روی به خواب بی ما وانگه

خواهی که دگر به خواب بینی ما را


ابوسعید ابوالخیر
طبقه بندی: اشعار ابوسعید ابوالخیر، 
[ جمعه 4 مهر 1393 ] [ 16:15 ] [ Shahram ] نظرات

وا فریادا ز عشق وا فریادا

کارم بیکی طرفه نگار افتادا

گر داد من شکسته دادا دادا

ور نه من و عشق هر چه بادا بادا


ابوسعید ابوالخیر
طبقه بندی: اشعار ابوسعید ابوالخیر، 
[ جمعه 4 مهر 1393 ] [ 16:11 ] [ Shahram ] نظرات

وصل تو کجا و من مهجور کجا

دردانه کجا حوصله مور کجا

هر چند ز سوختن ندارم باکی

پروانه کجا و آتش طور کجا


ابوسعید ابوالخیر
طبقه بندی: اشعار ابوسعید ابوالخیر، 
[ جمعه 4 مهر 1393 ] [ 06:36 ] [ Shahram ] نظرات

یا رب به محمد و علی و زهرا

یا رب به حسین و حسن و آل‌عبا

کز لطف برآر حاجتم در دو سرا

بی‌منت خلق یا علی الاعلا


ابوسعید ابوالخیر
طبقه بندی: اشعار ابوسعید ابوالخیر، 
[ جمعه 4 مهر 1393 ] [ 06:27 ] [ Shahram ] نظرات

باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ

گر کافر و گبر و بت‌پرستی باز آ

این درگه ما درگه نومیدی نیست

صد بار اگر توبه شکستی باز آ


ابوسعید ابوالخیر
طبقه بندی: اشعار ابوسعید ابوالخیر، 
[ جمعه 4 مهر 1393 ] [ 06:22 ] [ Shahram ] نظرات

هرگز دلم از یاد تو غافل نشود

گر جان بشود مهر تو از دل نشود

افتاده ز روی تو در آیینهٔ دل

عکسی که به هیچ وجه زایل نشود


ابوسعید ابوالخیر
طبقه بندی: اشعار ابوسعید ابوالخیر، 
[ پنجشنبه 3 مهر 1393 ] [ 18:52 ] [ Shahram ] نظرات

گفتار نکو دارم و کردارم نیست

از گفت نکوی بی عمل عارم نیست

دشوار بود کردن و گفتن آسان

آسان بسیار و هیچ دشوارم نیست


ابوسعید ابوالخیر
طبقه بندی: اشعار ابوسعید ابوالخیر، 
[ پنجشنبه 3 مهر 1393 ] [ 18:48 ] [ Shahram ] نظرات

خواهی که کسی شوی زهستی کم کن

ناخورده شراب وصل مستی کم کن

با زلف بتان دراز دستی کم کن

بت را چه گنه تو بت‌پرستی کم کن


ابوسعید ابوالخیر
طبقه بندی: سایر شاعران، آثار ادبی، اشعار ابوسعید ابوالخیر، 
[ پنجشنبه 3 مهر 1393 ] [ 18:43 ] [ Shahram ] نظرات