فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


بی نهایتی در پیش است

و تو از آغاز خویش

دورتر خواهی شد

سعی کن

شکوفه وار سفر کنی


مرتضی نوربخشطبقه بندی: اشعار مرتضی نوربخش، 
[ پنجشنبه 9 مرداد 1393 ] [ 16:11 ] [ Shahram ] نظرات


صخره هایی که شبانه

بر دره های نا پیدا فرو می ریزند

صدای تنهایان

به تصویر می کشند


مرتضی نوربخشطبقه بندی: اشعار مرتضی نوربخش، 
[ پنجشنبه 9 مرداد 1393 ] [ 16:09 ] [ Shahram ] نظرات


معلوم نیست از این جام

چند جرعه دیگر خواهی نوشید

بگذار دیگران هم بنوشند

زندگی را میگویممرتضی نوربخشطبقه بندی: اشعار مرتضی نوربخش، 
[ پنجشنبه 9 مرداد 1393 ] [ 16:07 ] [ Shahram ] نظرات


تمشک زاران را

با پای برهنه گشتم

به دنبال تو

ای میوه دست نیافتنی


مرتضی نوربخشطبقه بندی: اشعار مرتضی نوربخش، 
[ سه شنبه 7 مرداد 1393 ] [ 08:52 ] [ Shahram ] نظرات


زمستان درختان را دیدم

با پرندگان سیاهی

که با برف شاخه ها را می تکاندید

و

رویاهایم را

به بازی میگرفتندمرتضی نوربخشطبقه بندی: اشعار مرتضی نوربخش، 
[ دوشنبه 6 مرداد 1393 ] [ 16:41 ] [ Shahram ] نظرات


دانه های باران

واژه های خلقت اند

ای آفریدگار ابر

به عدد باران هایی که باریده اند

آرزوهای مچاله شده می بینم


مرتضی نوربخشطبقه بندی: اشعار مرتضی نوربخش، 
[ دوشنبه 6 مرداد 1393 ] [ 11:17 ] [ Shahram ] نظرات


قدم هایم پیر شده اند

و راه ها جوان

ای آسمان

آن قدر بخوان تا رودخانه ای خروشان

در زیر پاهای متولد شود

آن گاه , واژه هایم پارو زنان

مرا به دریا خواهند رساند


مرتضی نوربخشطبقه بندی: اشعار مرتضی نوربخش، 
[ دوشنبه 6 مرداد 1393 ] [ 10:33 ] [ Shahram ] نظرات


فردا

آفتاب

چه بتابد بر زمین

چه نتابد

روز آغاز میشود

  آسمان از ابر بلند تر است


مرتضی نوربخشطبقه بندی: اشعار مرتضی نوربخش، 
[ یکشنبه 5 مرداد 1393 ] [ 08:53 ] [ Shahram ] نظرات


محکومم

به فرو ریختنی مدام

چون آبشار

به سر بلندی دریا می اندیشم

جرم من این است


مرتضی نوربخشطبقه بندی: اشعار مرتضی نوربخش، 
[ یکشنبه 5 مرداد 1393 ] [ 08:21 ] [ Shahram ] نظرات


در خشکسالی ها

دفتری دارم

خیس از کلمات


مرتضی نوربخشطبقه بندی: اشعار مرتضی نوربخش، 
[ یکشنبه 5 مرداد 1393 ] [ 08:13 ] [ Shahram ] نظرات


به انتظارش نمی ارزد

تو آن انار ترشی

که با پاییز هم

شیرین نمیشودمرتضی نوربخشطبقه بندی: اشعار مرتضی نوربخش، 
[ سه شنبه 31 تیر 1393 ] [ 10:37 ] [ Shahram ] نظرات

کدام بهار؟

کدام باغ؟

شاخه ای نمیبینم

تا به میوه ای خرسند باشم


مرتضی نوربخشطبقه بندی: اشعار مرتضی نوربخش، 
[ سه شنبه 31 تیر 1393 ] [ 08:44 ] [ Shahram ] نظرات

تعداد کل صفحات : 2 ::     1  2