فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

صبح است ز خرمی جهان می خندد

هر قطره به بحر بیکران می خندد

بو در گل و نشه در می و می در جام

از شوق، زمین و آسمان می خندد


خلیل الله خلیلی
طبقه بندی: اشعار خلیل‌ الله خلیلی، 
[ جمعه 3 مرداد 1393 ] [ 19:10 ] [ Shahram ] نظرات

آن نیمه ی نان که بینوایی یابد

وان جامه که کودک گدایی یابد

چون لذت فتحی ست که اقلیمی را

لشکر شکنی جهانگشایی یابد


خلیل الله خلیلی
طبقه بندی: اشعار خلیل‌ الله خلیلی، 
[ جمعه 3 مرداد 1393 ] [ 19:10 ] [ Shahram ] نظرات

گر خاک در یار نفروختیم گذشت

گر طعنه ی اغیار شنفتیم گذشت

آن سوز که در سینه ی ما پنهان بود

گفتیم گذشت، گر نگفتیم گذشت


خلیل الله خلیلی
طبقه بندی: اشعار خلیل‌ الله خلیلی، 
[ جمعه 3 مرداد 1393 ] [ 18:51 ] [ Shahram ] نظرات

هر صبح که کردیم به غم شام گذشت

هر جور که دیدیم ز ایام گذشت

آلام اگر دست ز ما باز نداشت

ما پیر شدیم و درک آلام گذشت


خلیل الله خلیلی
طبقه بندی: اشعار خلیل‌ الله خلیلی، 
[ شنبه 28 تیر 1393 ] [ 10:24 ] [ Shahram ] نظرات

بی دولت عشق زندگانی نفسی ست

هنگامه ی عشرت جوانی هوسی ست

بی باد بهار جای گل در گلشن

یا دسته ی خار خشک یا مشت خسی ست


خلیل الله خلیلی
طبقه بندی: اشعار خلیل‌ الله خلیلی، 
[ شنبه 28 تیر 1393 ] [ 10:23 ] [ Shahram ] نظرات

ای مشت گل این غرور بیجای تو چیست؟

یک بار به خود نگر که معنای تو چیست؟

یک جعبه ی استخوان، دو پیمانه ی خون

پنهان تو چیست؟ آشکارای تو چیست؟


خلیل الله خلیلی
طبقه بندی: اشعار خلیل‌ الله خلیلی، 
[ شنبه 28 تیر 1393 ] [ 09:49 ] [ Shahram ] نظرات

 

تا بر لب من آه شرر باری هست

بر ساز شکسته ی دلم تاری هست

درهای امید را اگر بربستند

تا مرگ بود رخنه ی دیواری هست


خلیل الله خلیلی
طبقه بندی: اشعار خلیل‌ الله خلیلی، 
[ شنبه 28 تیر 1393 ] [ 09:47 ] [ Shahram ] نظرات

ای غره به اینکه دهر فرمانبر توست

وین ماه و ستاره و فلک چاکر توست

ترسم که ترا چاکر خویش پندارند

آن مورچگان که رزقشان پیکر توستخلیل الله خلیلیطبقه بندی: اشعار خلیل‌ الله خلیلی، 
[ شنبه 28 تیر 1393 ] [ 09:46 ] [ Shahram ] نظرات

با خلق نکو بزی که زیور این است

در آینه ی جمال، جوهر این است

آن قطره ی اشکی که بریزد بر خاک

بردار که گنج لعل و گوهر این است


خلیل الله خلیلی
طبقه بندی: اشعار خلیل‌ الله خلیلی، 
[ شنبه 28 تیر 1393 ] [ 09:12 ] [ Shahram ] نظرات

 

کشتند بشر را که سیاست این است

کردند جهان تبه که حکمت این است

در کسوت خیرخواهی نوع بشر

زادند چه فتنه ها، مهارت این است


خلیل الله خلیلی
طبقه بندی: اشعار خلیل‌ الله خلیلی، 
[ شنبه 28 تیر 1393 ] [ 08:47 ] [ Shahram ] نظرات

از مرگ نترسم که مددکار من است

در روز پسین مونس و غمخوار من است

اجداد مرا برده به سر منزل خاک

این مرکب خوشخرام رهوار من است


خلیل الله خلیلی

 طبقه بندی: اشعار خلیل‌ الله خلیلی، 
[ شنبه 28 تیر 1393 ] [ 08:27 ] [ Shahram ] نظرات

 

سرمایه ی عیش، صحبت یاران است

دشواری مرگ، دوری ایشان است

چون در دل خاک نیز یاران جمعند

پس زندگی و مرگ به ما یکسان استخلیل الله خلیلی
طبقه بندی: اشعار خلیل‌ الله خلیلی، 
[ شنبه 28 تیر 1393 ] [ 08:08 ] [ Shahram ] نظرات

تعداد کل صفحات : 2 ::     1  2