فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


راستی راستی

باورم شده

که بارها تو را

در آغوش کشیده‌ام

بوسیده‌ام

و تنها گاهی لکه‌های خونی که

روی پیراهنم به جا مانده

به من یادآوری می‌کند

مردی را موذیانه کشته‌ام

و خاطراتش را

بی‌رحمانه دزدیده‌ام


زانیار بَرورطبقه بندی: زانیار بَرور، 
[ پنجشنبه 29 خرداد 1393 ] [ 00:10 ] [ Shahram ] نظرات


گاهی، دوستت دارم‌هات

بیهوده و غم‌انگیز است

همانند دویدن‌ها

برای جبران گل به خودی


زانیار بَرورطبقه بندی: زانیار بَرور، 
[ چهارشنبه 28 خرداد 1393 ] [ 19:40 ] [ Shahram ] نظرات


به دوست داشتنت مشغولم

همانند سربازی که سال‌هاست

در مقری متروکه

بی‌خبر از اتمام جنگ

نگهبانی می‌دهد


زانیار برورطبقه بندی: زانیار بَرور، 
[ چهارشنبه 28 خرداد 1393 ] [ 17:28 ] [ Shahram ] نظرات


بگویی دوستش داری و

مردد باشی

مثل سبابه‌ ی سربازی که

آخرین فشنگش را

به سوی شبحی در تاریکی

نشانه رفته استزانیار بَرورطبقه بندی: سایر شاعران، زانیار بَرور، 
برچسب ها:زانیار بَرور، شعرهای زانیار برور، دوستش داری،  
[ چهارشنبه 28 خرداد 1393 ] [ 15:26 ] [ Shahram ] نظرات