فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


در تاریکی شب نیز راه کوی یار را گم نمی کنند

کاش لیلی و مجنون زنده می شدند

تا من راه عشق را به آنها دهم


گوتهطبقه بندی: اشعار گوته، شاعران خارجی، 
برچسب ها:اشعار گوته، لیلی و مجنون، گوته، شاعران خارجی، راه عشق،  
[ پنجشنبه 8 آبان 1393 ] [ 06:57 ] [ Shahram ] نظرات


فصل حقیقی عشق لحظه ای است که

دریابیم که تنها ماییم که عاشقیم

و کسی دیگری چون ما عاشق نبوده است

و هیچکس دیگر نیز چون ما عاشق نخواهد بود


گوتهطبقه بندی: اشعار گوته، 
[ سه شنبه 7 مرداد 1393 ] [ 08:38 ] [ Shahram ] نظرات


عشق چیره نمی شود عشق می پرورد

عشق توان آن دارد

که در یک لحظه آن کند

که به رنج به سختی می تواند در یک عمر فراهم آورد

از این که در کنارم هستی بسیار شادمانم

بودنت یاریم میکند که در یابم

جهان تا کجا زیباست

 
گوتهطبقه بندی: اشعار گوته، شاعران خارجی، 
[ سه شنبه 7 مرداد 1393 ] [ 07:51 ] [ Shahram ] نظرات


سرنوشت می آزماید تو را،

و تو آگاه باش که چرا

آنچه او خواهد ز تو خر سندی است

سر به راهش نٍه ، بی همه چون و چراگوتهطبقه بندی: اشعار گوته، 
برچسب ها:اشعار گوته،  
[ یکشنبه 25 خرداد 1393 ] [ 22:35 ] [ Shahram ] نظرات


در خاموشی شب

بلبل بانگ برداشت و آواز شبانه اش به عرش خداوند رسید

خدا نغمه بلبل را شنید و به پاداش آن

در قفسی زرینش کرد و به او روح نام داد

از آن پس

مرغ روح در قفس تن زندانی است

ولی همچنان گاه و بیگاه نوای دلپذیرش را سر میدهدگوتهطبقه بندی: اشعار گوته، 
[ چهارشنبه 21 خرداد 1393 ] [ 19:13 ] [ Shahram ] نظرات

مردمان جهان از خُرد تا بزرگ

تارهای سست از آرزوهای

گران بر گِرد خویش می تنند

و خود عنکبوت وار میان آن جای میگیرند

ناگهان ضربت جادویی

 این تارهای سست را از هم می گسلد

آنگاه همه فغان برمی آورند که

 کاخی آراسته به دست ستم ویران شده استگوتهطبقه بندی: اشعار گوته، 
[ چهارشنبه 21 خرداد 1393 ] [ 17:22 ] [ Shahram ] نظرات


ما را به این زمین ِ خسته می آوری

رهایمان می کنی تا خود را به گناه بیالاییم

آن گاه می گذاری پشیمانی بکشیم

یک آن لغزش و یک عمر اندوه


گوتهطبقه بندی: اشعار گوته، 
[ چهارشنبه 21 خرداد 1393 ] [ 17:20 ] [ Shahram ] نظرات


هنگامی که خورشید فروزان عاشقانه

به ابر بهاری چشمک می زند و به او دست زناشویی می دهد

در آسمان رنگین کمانی زیبا پدید می آید

اما در آسمان مه آلود

آنرا بجز رنگ سپید نمی توان دید

ای پیر زنده دل

از گذشت عمر افسرده مشو

هر چند زمانه نیز موی تو را سپید کرده

اما هنوز نیروی عشق که زاینده جوانی است

از دلت بیرون نرفته است


گوتهطبقه بندی: اشعار گوته، 
[ چهارشنبه 21 خرداد 1393 ] [ 17:19 ] [ Shahram ] نظرات


عاشقان یکدل

در تاریکی شب نیز راه کوی یار را گم نمی کنند

کاش لیلی و مجنون زنده می شدند

تا من راه عشق را به آنان دهم


گوتهطبقه بندی: اشعار گوته، 
[ چهارشنبه 21 خرداد 1393 ] [ 17:18 ] [ Shahram ] نظرات


دلدار من

اگر بخواهی بی دریغ بلخ و بخارا و سمرقند را

به خال هندویت خواهم بخشید

اما پیش از آن از امپراطور بپرس

بدین بخشش راضی است یا نه

زیرا امپراطور که بسی بزرگتر و عاقلتر از من و توست

از راز عشق ورزیدن خبر ندارد

آری

ای پادشاه

میدانم که به این بخشش ها رضا نخواهی داد

زیرا تاج بخشی فقط از گدایان کوی عشق ساخته استگوتهطبقه بندی: شاعران خارجی، اشعار گوته، 
[ چهارشنبه 21 خرداد 1393 ] [ 17:10 ] [ Shahram ] نظرات