فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

در عمیق ترین نقطه ی دریا

غرق شده ام

و از آن پایین

تو را می بینم که مثل شهابی

از آسمانم عبور می کنی

و من هر چه بیشتر آرزویت می کنم

بیشتر غرق می شوم


کاظم خوشخو
طبقه بندی: اشعار کاظم خوشخو، 
[ دوشنبه 19 خرداد 1393 ] [ 10:59 ] [ Shahram ] نظرات

خورشید

دیگر طلوع نکرد

این آخرین اتفاق عجیب رفتنش بودکاظم خوشخوطبقه بندی: اشعار کاظم خوشخو، 
[ دوشنبه 19 خرداد 1393 ] [ 09:12 ] [ Shahram ] نظرات

چه می شود

یک روز

تو مثل خورشید طلوع کنی

و در آغوش هم

غروب تنهایی را تماشا کنیم


کاظم خوشخو
طبقه بندی: اشعار کاظم خوشخو، 
[ دوشنبه 19 خرداد 1393 ] [ 09:06 ] [ Shahram ] نظرات

نمی دانی چه حال بدی دارم

وقتی لبخندی دروغی به لب می آورم

آن وقت همه می گویند

چقدر شاد و سر زنده اید

نمی دانی چقدر آرزو می کنم کودکی

از جایی بیرون بپرد و بگوید

این دیوانه را ببینید

خنده هایش برهنه است


کاظم خوشخو
طبقه بندی: سایر شاعران، اشعار کاظم خوشخو، 
[ دوشنبه 19 خرداد 1393 ] [ 07:04 ] [ Shahram ] نظرات