فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


دلم برایت تنگ می شود

وقتی قرار است جنگ به خاور میانه کشیده شود

کشیده شود به انگشت های تو

به موهای عاشقم

وقرارگاه کوچکی

که چهارشنبه استناهید عرجونی
طبقه بندی: اشعار ناهید عرجونی، 
[ شنبه 24 خرداد 1393 ] [ 11:38 ] [ Shahram ] نظرات


نام مرا بنویسید

پای تمام بیانیه هایی

که لبخند وبوسه را

آزاد می خواهند

پای بیانیه هایی

که نمی خواهند

درختی قطع شود

پرنده ای بهراسد

چهار پایه ای بلغزد زیر پای کسی

پای بیانیه هایی که

می ترسند کودکی گریه کندناهید عرجونیطبقه بندی: اشعار ناهید عرجونی، 
برچسب ها:ناهید عرجونی،  
[ جمعه 16 خرداد 1393 ] [ 04:06 ] [ Shahram ] نظرات


دو تکه شده ام

نیمی از من

می خواهد بگوید که دوستت دارم

با تمام سلول های تنم

ونیم دیگرم

اعتصاب کرده است

توی یک سلول

برای خون ها

که دامن این خاک را گرفته اندناهید عرجونیطبقه بندی: اشعار ناهید عرجونی، 
[ پنجشنبه 15 خرداد 1393 ] [ 22:44 ] [ Shahram ] نظرات


حرف نمی زنم

مثل پرنده ای

که لال شده است

وفکر می کند

به یک سیم لخت


ناهید عرجونیطبقه بندی: اشعار ناهید عرجونی، 
[ پنجشنبه 15 خرداد 1393 ] [ 22:41 ] [ Shahram ] نظرات