فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


چند دقیقه دیگر وقت داری

تا به من نگاه کنی

به من ، به چشمانم

و به قلبی که برای تو می تپد

این شب و این باران

و تو

چند دقیقه دیگر وقت داری

تا به من نگاه کنی

پیش از آن که کاملا ً تمام شومآنتوان دوسنت اگزوپریطبقه بندی: اشعار انتوان دوسنت اگزوپری، 
[ یکشنبه 5 مرداد 1393 ] [ 16:12 ] [ Shahram ] نظرات


چند دقیقه دیگر وقت داری

تا به من نگاه کنی

به من، به چشمانم،

و به قلبی که برای تو می تپد

این شب و این باران

و تو

چند دقیقه دیگر وقت داری

تا به من نگاه کنی

پیش از آن که کاملا ً تمام شوم


دوسنت اگزوپریطبقه بندی: اشعار انتوان دوسنت اگزوپری، 
[ پنجشنبه 22 خرداد 1393 ] [ 09:45 ] [ Shahram ] نظرات


نگاهت

نگاهت چه رنج عظیمی ‌است،

وقتی به یادم می‌آورد

که چه چیزهای فراوانی را

هنوز به تو نگفته‌ام
آنتوان دوسنت اگزوپری
طبقه بندی: اشعار انتوان دوسنت اگزوپری، 
[ جمعه 16 خرداد 1393 ] [ 11:14 ] [ Shahram ] نظرات


مزاحم شما شدم

نمی‌دانم

تنها چراغ را روشن می‌کنم

گلها را در گلدان می‌گذارم

پنجره را باز می‌کنم

و بعد می‌رومانتوان دوسنت اگزوپریطبقه بندی: اشعار انتوان دوسنت اگزوپری، 
[ جمعه 16 خرداد 1393 ] [ 08:05 ] [ Shahram ] نظرات


سعی کردم

او را به دنیای خودم بکشانم

اما هر چه که به او نشان دادم

تیره بود و خاکستریآنتوان دوسنت اگزوپریطبقه بندی: اشعار انتوان دوسنت اگزوپری، 
[ جمعه 16 خرداد 1393 ] [ 06:30 ] [ Shahram ] نظرات


کلمات
 
کلمات

کلمات ساده، چه قدرتی در دل نهفته دارند

با کلمات ساده می‌توان

بزرگترین عشق را

به دنیا آوردانتوان دوسنت اگزوپری
طبقه بندی: اشعار انتوان دوسنت اگزوپری، 
[ جمعه 16 خرداد 1393 ] [ 06:18 ] [ Shahram ] نظرات

همه چیز

از نبودن تو حکایت می‌کند

به جز دلم

که همچون دانه ای در تاریکی خاک

در انتظار بهار می‌تپید،

تو بر می‌گردی،

می‌دانم

از تولد و مرگ

زورد آمدی

و دلم، ناگهان پر از تو شد

و این درد شیرینی بود

دردی چونان درد زادن

نه به سرعت

بلکه کم کم، از دلم رفتی

در جهان

ذره ذره از تو خالی شد

و این درد تلخی بود

دردی چونان درد مُردنانتوان دوسنت اگزوپری
طبقه بندی: اشعار انتوان دوسنت اگزوپری، 
[ جمعه 16 خرداد 1393 ] [ 06:15 ] [ Shahram ] نظرات


تو برتری داشتی

تو را هرگز شگفت زده ندیدیم

تو برتری داشتی بر همه چیز

تو ابدی بودی

و می‌دانستیم

که تو همه چیز را می‌دانی

و ما

در جستجوی تمام راهها و دامها بودیم

تا تو را از راه به در کنیم


انتوان دوسنت اگزوپریطبقه بندی: شاعران خارجی، اشعار انتوان دوسنت اگزوپری، 
[ چهارشنبه 14 خرداد 1393 ] [ 21:26 ] [ Shahram ] نظرات


هر ثانیه می‌گذرد

چیزی از تو را با خود می‌برد

زمان غارتگر غریبی است

همه جیز را بی اجازه می‌برد

و تنها یک چیز را

همیشه فراموش می‌کند

حس دوست داشتن تو راانتوان دوسنت اگزوپریطبقه بندی: اشعار انتوان دوسنت اگزوپری، 
[ چهارشنبه 14 خرداد 1393 ] [ 19:36 ] [ Shahram ] نظرات