فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


چشمهای تو گلهای یادند

 در زمستان خاموش بیداد

 وه چه تاریک و افسانه زادند

خون نیلوفران بهارند

 با رگ شاخساران بی برگ

 چشمه سارند و آیینه وارند

آن شکوه گریزان اندوه

 ای دو چشم هراسان شمایید

 در زمستان خاموش بیداد

 یاد را برترین پادشایید


محمود مشرف آزاد تهرانیطبقه بندی: اشعار محمود مشرف آزاد، 
برچسب ها:محمود مشرف آزاد تهرانی، آیینه ها تهی است محمود مشرف آزاد تهرانی، با من طلوع کن محمود مشرف آزاد تهرانی، تازه ها محمود مشرف آزاد تهرانی، دیار شب محمود مشرف آزاد تهرانی، قصیده بلند باد محمود مشرف آزاد تهرانی،  
[ چهارشنبه 14 خرداد 1393 ] [ 15:25 ] [ Shahram ] نظرات


تنها انسان گریان نیست

من دیده ام پرندگان را

 من برگ و باد و باران را

 گریان دیده ام

 تنها انسان گریان نیست

 تنها انسان نیست که می سراید

من سرودها از سنگ

 نغمه ها از گیاهان شنیده ام

من خود شنیده ام سرودی از باد و برگ

 تنها انسان سرود خوان نیست

تنها انسان نیست که دوست می دارد

دریا و بادبان

 خورشید و کشتزاران یکسر

عاشقانند

تنها انسان تنهایی بزرگست

 انسان مرگ رای

اندیشه های مرگش ویرانگرمحمود مشرف آزاد تهرانیطبقه بندی: اشعار محمود مشرف آزاد، 
برچسب ها:محمود مشرف آزاد تهرانی، آیینه ها تهی است محمود مشرف آزاد تهرانی، با من طلوع کن محمود مشرف آزاد تهرانی، تازه ها محمود مشرف آزاد تهرانی، دیار شب محمود مشرف آزاد تهرانی، قصیده بلند باد محمود مشرف آزاد تهرانی،  
[ چهارشنبه 14 خرداد 1393 ] [ 12:59 ] [ Shahram ] نظرات