فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»با تو

اسان می شود

حق سکوت را

کف دست فریاد گذاشتبهمن فاطمیطبقه بندی: اشعار بهمن فاطمی، 
[ یکشنبه 18 خرداد 1393 ] [ 11:17 ] [ Shahram ] نظرات


زندگی ام

بسته به پشت سرت

می شود دیوانه ام کنی

باز کنی گیسو رابهمن فاطمیطبقه بندی: اشعار بهمن فاطمی، 
[ یکشنبه 18 خرداد 1393 ] [ 09:30 ] [ Shahram ] نظرات


شعر

دردهای سکوتِ

فردی بی زبان است

که دیگران

شاعر صدایش می زنندبهمن فاطمیطبقه بندی: اشعار بهمن فاطمی، 
[ یکشنبه 18 خرداد 1393 ] [ 06:42 ] [ Shahram ] نظرات


چشمانش

پرنده یست شکاری

برای شکار شدن

جیک نمی زند دلمبهمن فاطمیطبقه بندی: اشعار بهمن فاطمی، 
[ یکشنبه 18 خرداد 1393 ] [ 06:41 ] [ Shahram ] نظرات


فصل جنگ

مین کاشتند

وقت درو

گلچین شدند سربازها


بهمن فاطمیطبقه بندی: اشعار بهمن فاطمی، 
[ یکشنبه 18 خرداد 1393 ] [ 06:32 ] [ Shahram ] نظرات


مادر جان

صبح بیدارم نکن لطفا

می خواهم کمی بیشتر با او باشمبهمن فاطمیطبقه بندی: اشعار بهمن فاطمی، 
[ شنبه 17 خرداد 1393 ] [ 17:09 ] [ Shahram ] نظرات


حتم دارم

تنم فتح می شد

اگر

دشمن پشت خاکریزها

تو بودی


بهمن فاطمیطبقه بندی: اشعار بهمن فاطمی، 
[ شنبه 17 خرداد 1393 ] [ 13:18 ] [ Shahram ] نظرات


حتم دارم

تنم فتح می شد

اگر

دشمن پشت خاکریزها

تو بودی


بهمن فاطمیطبقه بندی: اشعار بهمن فاطمی، 
[ شنبه 17 خرداد 1393 ] [ 13:18 ] [ Shahram ] نظرات


گفتند : نرو

دیوانه است

گفتم : می روم

عاشقم خواهد شد

وقتی بفهمد من هم دیوانه ام


بهمن فاطمیطبقه بندی: اشعار بهمن فاطمی، 
[ جمعه 16 خرداد 1393 ] [ 11:42 ] [ Shahram ] نظرات


ترسم از این است

که اگر

باری

در شبی

مست خوابی

پابرهنه

به دلم

سرک کشیدی

شیطان نباشد به کنارم

تا گولم بزند

برای بوسه ای از توبهمن فاطمیطبقه بندی: اشعار بهمن فاطمی، 
[ چهارشنبه 14 خرداد 1393 ] [ 18:23 ] [ Shahram ] نظرات


زمستان فصلش گذشت

اما رسمش

در دلم

کولاک می کند


بهمن فاطمیطبقه بندی: اشعار بهمن فاطمی، 
[ چهارشنبه 14 خرداد 1393 ] [ 09:22 ] [ Shahram ] نظرات


شبی از شب ها  میان درد گرما

لحظه ای  نسیم خنکی

بر تنم دست کشید

تنم آرام شد دلم اما لرزید

ترسیدم

دلم گفت :

نکند این از اه بلند دلی شکسته باشدبهمن فاطمی


طبقه بندی: اشعار بهمن فاطمی، 
[ سه شنبه 13 خرداد 1393 ] [ 18:16 ] [ Shahram ] نظرات

تعداد کل صفحات : 2 ::     1  2