فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


چه کسی گفت دلم شهری شد

چه کسی تهمت بی مهری زد

به دلم ، آینه صبح چمن

ریشه در عاطفه گل دارد

دل خورشیدی من


اکبر بهداروندطبقه بندی: اشعار اکبر بهداروند، 
برچسب ها:شعرهای اکبر بهداروند، مزامیر کال، تلواسه در عطش، ترانه آب، گزیده اشعار، اندیمشک،  
[ پنجشنبه 15 خرداد 1393 ] [ 08:11 ] [ Shahram ] نظرات


در شبی پر اندوه

که افق های خیال ، اینه دار غم بود

و غم از چهره گل می بارید

پدرم نعره زنان گفت :

پسر

مرکبم را زین کن

عزم رفتن دارم

عزم رفتن به دیاری دیگر

بشتاب

که سحر میعادی دارم ،

من با خورشیداکبر بهداروندطبقه بندی: اشعار اکبر بهداروند، 
[ پنجشنبه 15 خرداد 1393 ] [ 06:23 ] [ Shahram ] نظرات


چه هم آغوشی تلخی دارد

باد با پنجره ها

مثل بیداد خزان با تن باغ

و چه اندوه بزرگی دارد

بی تو بودن به دیار غربت

ای کس بی کس من

مادر


اکبر بهداروندطبقه بندی: اشعار اکبر بهداروند، 
برچسب ها:شعرهای اکبر بهداروند، مزامیر کال، تلواسه در عطش، ترانه آب، گزیده اشعار، اندیمشک،  
[ چهارشنبه 14 خرداد 1393 ] [ 17:41 ] [ Shahram ] نظرات


سینه اش گستره دریا بود

مذهبش آینه داری سحر

نیتش : رنگ بلوغ

خوف با همت او بی معنا

روبه روی حرم لاله ، به دریا پیوست

وقتی از سینه کش کوه گذشت


اکبر بهداروندطبقه بندی: اشعار اکبر بهداروند، 
برچسب ها:شعرهای اکبر بهداروند، مزامیر کال، تلواسه در عطش، ترانه آب، گزیده اشعار، اندیمشک،  
[ چهارشنبه 14 خرداد 1393 ] [ 13:30 ] [ Shahram ] نظرات


صدای پای شب از کوچه می وزد آرام

از آن سوی دیوار

نگاه مادرم اکنون

درو مزرعه شب

ستاره می کارد


اکبر بهداروند


طبقه بندی: اشعار اکبر بهداروند، 
برچسب ها:شعرهای اکبر بهداروند، مزامیر کال، تلواسه در عطش، ترانه آب، گزیده اشعار، اندیمشک،  
[ چهارشنبه 14 خرداد 1393 ] [ 12:06 ] [ Shahram ] نظرات


بغض گنگی اینک

پای در حنجره ام می کوبد

آی ...

 ای اشک به فریادم رس


اکبر بهداروندطبقه بندی: اشعار اکبر بهداروند، 
برچسب ها:شعرهای اکبر بهداروند، مزامیر کال، تلواسه در عطش، ترانه آب، گزیده اشعار، اندیمشک،  
[ چهارشنبه 14 خرداد 1393 ] [ 06:15 ] [ Shahram ] نظرات


شعر من

بوسه تلخی ست

که هنگام وداع

مادری بر رخ فرزند زند


اکبر بهداروند

طبقه بندی: اشعار اکبر بهداروند، 
برچسب ها:شعرهای اکبر بهداروند، مزامیر کال، تلواسه در عطش، ترانه آب، گزیده اشعار، اندیمشک،  
[ چهارشنبه 14 خرداد 1393 ] [ 06:12 ] [ Shahram ] نظرات


صدای پای شب از کوچه می وزد آرام

از آن سوی دیوار

نگاه مادرم اکنون

درو مزرعه شب

ستاره می کارداکبر بهداروند
طبقه بندی: اشعار اکبر بهداروند، 
[ سه شنبه 13 خرداد 1393 ] [ 18:05 ] [ Shahram ] نظرات


عاشقانه

به دل باغ امید

از سر چشمه عشق

من وضو می گیرم

  و نمازی به زلالی سحر میخوانم


اکبر بهداروند

طبقه بندی: اشعار اکبر بهداروند، 
[ سه شنبه 13 خرداد 1393 ] [ 17:57 ] [ Shahram ] نظرات


شعر من

بوسه تلخی ست

که هنگام وداع

مادری بر رخ فرزند زند


اکبر بهداروند

طبقه بندی: اشعار اکبر بهداروند، 
[ سه شنبه 13 خرداد 1393 ] [ 17:39 ] [ Shahram ] نظرات