فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

عزیز من!

زندگی، بدون روزهای بد نمی شود؛بدون روزهای اشک و درد و خشم و غم

اما، روزهای بد، همچون برگهای پائیزی ،

 باور کن که شتابان فرو می ریزند، و در زیر پاهای تو،

اگر بخواهی، استخوان می شکنند، و درخت، استوار و مقاوم بر جای می ماند.

عزیز من!

برگهای پائیزی، بی شک، در تداوم بخشیدن به مفهوم درخت و

 مفهوم بخشیدن به تداوم درخت، سهمی از یاد نرفتنی دارند.


نادر ابراهیمیطبقه بندی: اشعار نادر ابراهیمی، 
برچسب ها:نادر ابراهیمی، چهل نامه کوتاه به همسرم،  
[ یکشنبه 22 شهریور 1394 ] [ 17:50 ] [ Shahram ] نظرات


من هر جا بمانم مثل آب راکد میگندم

باید مسافر بود وهمیشه در راه بود
 
هیچ شهری آخرین شهر نیست

و هیچ چشمه ای آخرین چشمه نیست

من مرد راه و سفرم ولگرد و کوله بار بردوشنادر ابراهیمیطبقه بندی: اشعار نادر ابراهیمی، 
برچسب ها:نادر ابراهیمی، یک عاشقانه ارام، نامه های عاشقانه،  
[ یکشنبه 15 شهریور 1394 ] [ 20:26 ] [ Shahram ] نظرات


برای خانه سوخته

باز

شاید بشود خانه یی بنا کرد

دل سوخته را بگو چه کنیم ؟


نادر ابراهیمیطبقه بندی: اشعار نادر ابراهیمی، 
[ سه شنبه 10 شهریور 1394 ] [ 08:24 ] [ Shahram ] نظرات

ایمان من به تو

ایمان من به خاک است

ایمان من به رجعت هر شوکتی ست

که در تخریب بنای پوسیده ی اقتدار دیگران

نهفته است

تو

چون دستهای من

چون اندیشه های سوگوار این روزهای تلخ

و چون تمام یادها

از من جدا نخواهی شد


نادر ابراهیمی
طبقه بندی: اشعار نادر ابراهیمی، 
برچسب ها:اشعار نادر ابراهیمی، جدایی ها، یک عاشقانه آرام، نادر ابراهیمی،  
[ سه شنبه 10 شهریور 1394 ] [ 08:16 ] [ Shahram ] نظرات


تحمل  تنهایی از گدایی دوست داشتن

آسان تر است

سهل است که انسان بمیرد

تا آنکه بخواد به تکدی حیات ، برخیزد


نادر ابراهیمیطبقه بندی: اشعار نادر ابراهیمی، 
[ پنجشنبه 30 مرداد 1393 ] [ 17:30 ] [ Shahram ] نظرات


برای خانه سوخته

باز

شاید بشود خانه ایی بنا کرد

دل سوخته را بگو چه کنیم ؟


نادر ابراهیمیطبقه بندی: اشعار نادر ابراهیمی، 
[ دوشنبه 6 مرداد 1393 ] [ 01:30 ] [ Shahram ] نظرات

مرا تصدیق کنی یا انکار

مرا سرآغازی بپنداری یا پایان

من در پایان پایان ها فرو نمی روم

مرا بشنوی یا نه

مرا جستجو کنی یا نکنی

من مرد خداحافظی همیشگی نیستم

باز می گردم ؛ همیشه باز می گردم


نادر ابراهیمیطبقه بندی: اشعار نادر ابراهیمی، 
[ جمعه 3 مرداد 1393 ] [ 18:20 ] [ Shahram ] نظرات


با تو بودن ، همیشه پرمعناست

بی تو روحم گرفته و تنهاست

با تو یک کاسه آب ، یک دریاست

بی تو ، دردم به وسعت صحراست

با تو بودن ، همیشه پرمعناست

با تو آسان هزار کار خطیر

با تو ممکن جهاد با تقدیر

بی تو با غم برهنه همچون کویر

با تو یک غنچه ، دشتی از گلهاست

با تو بودن همیشه پرمعناست

ای تو ! تعریف ناپذیرترین

بی تو من کوچک و حقیر ترین


نادرابراهیمیطبقه بندی: اشعار نادر ابراهیمی، 
برچسب ها:اشعار نادر ابراهیمی، با سرودخوان جنگ در خطه نام و ننگ، خانه‌ای برای شب، بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم، افسانهٔ باران، در سرزمین کوچک من، غزل‌داستان‌های سال بد،  
[ شنبه 3 خرداد 1393 ] [ 16:55 ] [ Shahram ] نظرات


ایمان من به تو

ایمان من به خاک است

ایمان من به رجعت هر شوکتی ست

که در تخریب بنای پوسیده ی اقتدار دیگران

نهفته است

توچون دستهای من

چون اندیشه های سوگوار این روزهای تلخ

و چون تمام یادها

از من جدا نخواهی شدنادر ابراهیمیطبقه بندی: اشعار نادر ابراهیمی، 
برچسب ها:اشعار نادر ابراهیمی، با سرودخوان جنگ در خطه نام و ننگ، خانه‌ای برای شب، بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم، افسانهٔ باران، در سرزمین کوچک من، غزل‌داستان‌های سال بد،  
[ شنبه 3 خرداد 1393 ] [ 11:42 ] [ Shahram ] نظرات


ما در هیچ حال

قلب هایمان خالی از غم نخواهد شد

چرا که غم

ودیعه یی ست طبیعی که ما را پاک نگه می دارد

انسان های بی اندوه

به معنای متعالی کلمه

هرگز " انسان " نبوده اند و نخواهند بود

از این صافی انسان ساز نترسنادر ابراهیمیطبقه بندی: اشعار نادر ابراهیمی، 
برچسب ها:اشعار نادر ابراهیمی، با سرودخوان جنگ در خطه نام و ننگ، خانه‌ای برای شب، بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم، افسانهٔ باران، در سرزمین کوچک من، غزل‌داستان‌های سال بد،  
[ شنبه 3 خرداد 1393 ] [ 11:39 ] [ Shahram ] نظرات