فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


باران: تب هر طرف ببارم دارم

دهقان: غم تا به کی بکارم دارم

درویش نگاهی به خود انداخت و گفت :

من هرچه که دارم از ندارم دارمایرج زبردستطبقه بندی: اشعار ایرج زبردست، 
[ پنجشنبه 22 خرداد 1393 ] [ 21:10 ] [ Shahram ] نظرات


با جمله‌ی رندان جهان هم‌کیشم


خیام ترانه‌های پر تشویشم

انگار شراب از آسمان می‌بارد

وقتی که به چشمان تو می‌اندیشم


ایرج زبردستطبقه بندی: اشعار ایرج زبردست، 
[ پنجشنبه 22 خرداد 1393 ] [ 20:39 ] [ Shahram ] نظرات


زد بانگ کسی که جاده‌ها را می‌زیست :


ای بی‌خبر از عاقبت راه نایست

آن سوی قدم‌ها که نمی‌دانم کیست

پیوسته کسی هست که می‌گوید : نیستایرج زبردستطبقه بندی: اشعار ایرج زبردست، 
[ پنجشنبه 22 خرداد 1393 ] [ 18:20 ] [ Shahram ] نظراتدل عشق پر از رنگ و ریا دوست نداشت

یک لحظه تو را ز من جدا دوست نداشت

ای آینه دار خلوتم باور کن

اندازه من کسی تو را دوست نداشت


ایرج زبردستطبقه بندی: اشعار ایرج زبردست، 
برچسب ها:اشعار ایرج زبردست، رباعی سرا، آثار:باران که بیاید همه عاشق هستند، خنده های خیس، حیات دوباره ی دیروز، خیامی دیگر،  
[ جمعه 2 خرداد 1393 ] [ 08:23 ] [ Shahram ] نظرات


در خواب چراغ تا سحر دستم بود

در خواب کلید هر چه در ، دستم بود 

زیباتر از این خواب ندیدم خوابی

بیدار شدم دست تو در دستم بود


ایرج زبردست
طبقه بندی: اشعار ایرج زبردست، 
برچسب ها:اشعار ایرج زبردست، رباعی سرا، آثار:باران که بیاید همه عاشق هستند، خنده های خیس، حیات دوباره ی دیروز، خیامی دیگر،  
[ پنجشنبه 1 خرداد 1393 ] [ 22:07 ] [ Shahram ] نظرات


چون جاده به زخم رفتن آراست مرا

یک سینه تپش ، نفس نفس کاست مرا

 این بود تمام ماجرای من و او

می خواستمش ولی نمی خواست مرا


ایرج زبردست
طبقه بندی: اشعار ایرج زبردست، 
برچسب ها:اشعار ایرج زبردست، رباعی سرا، آثار:باران که بیاید همه عاشق هستند، خنده های خیس، حیات دوباره ی دیروز، خیامی دیگر،  
[ پنجشنبه 1 خرداد 1393 ] [ 18:25 ] [ Shahram ] نظرات


در حنجره‌ام شور صدا نیست رفیق


یک لحظه دلم ز غم جدا نیست رفیق

بگذار که قصه را به پایان ببرم

آخر غم من یکی دو تا نیست رفیق


ایرج زبردستطبقه بندی: اشعار ایرج زبردست، 
برچسب ها:اشعار ایرج زبردست، رباعی سرا، آثار:باران که بیاید همه عاشق هستند، خنده های خیس، حیات دوباره ی دیروز، خیامی دیگر،  
[ دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 ] [ 18:54 ] [ Shahram ] نظرات


امشب دلم از آمدنت سرشار است


فانوس به دست کوچه‌ی دیدار است

آن‌گونه تو را در انتظارم که اگر

این چشم بخوابد آن یکی بیدار استایرج زبردستطبقه بندی: اشعار ایرج زبردست، 
برچسب ها:اشعار ایرج زبردست، رباعی سرا، آثار:باران که بیاید همه عاشق هستند، خنده های خیس، حیات دوباره ی دیروز، خیامی دیگر،  
[ دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 ] [ 18:49 ] [ Shahram ] نظرات