فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


نام این آتش، تنها عشق بود

و عمری که داشت زیر سایه ی این سه حرف

رو به زوال می رفت

هزاران هزار نیستی در این سه حرف

هزاران ترک شدن در سه حرف

نامش تو بود

و اگر می ماندی، ما می شد

مرا ببخش

نباید دوستت می داشتمجمال ثریا

ترجمه‌ی سیامک تقی زادهطبقه بندی: اشعار جمال ثریا، شاعران خارجی، 
برچسب ها:شعرهای جمال ثریا، مجموعه ی شعر :من بوی دارچین می‌دهم، ادبیات ترکیه، شعر ترکی، شعر نو ترکیه، ترجمه ی:سیامک تقی زاده، جمال ثریا،  
[ دوشنبه 5 خرداد 1393 ] [ 09:51 ] [ Shahram ] نظرات


مرا دوست بدار

به سان

گذر از یک سمت خیابان

به سمتی دیگر؛

اول به من نگاه کن

بعد به من نگاه کن

بعد باز هم مرا نگاه کن
جمال ثریا

ترجمه ی:سیامک تقی زاده
طبقه بندی: اشعار جمال ثریا، شاعران خارجی، 
برچسب ها:شعرهای جمال ثریا، مجموعه ی شعر :من بوی دارچین می‌دهم، ادبیات ترکیه، شعر ترکی، شعر نو ترکیه، ترجمه ی:سیامک تقی زاده، جمال ثریا،  
[ چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 ] [ 00:40 ] [ Shahram ] نظرات


زیر نور ماه نشستیم

از دستانت بوسیدم تو را

برخاستیم از زمین

از لبانت بوسیدم تو را

ایستادی در چارچوب درب

از نفس هایت بوسیدم تو را

کودکانی بودند در حیاط

از کودک ات بوسیدم تو را

به خانه ام بردم به تخت خوابم

از ظرافت پاهایت بوسیدم تو را

در خانهِ دیگری اتفاقی دیدم ات

از مغز استخوانت بوسیدم تو را

آخر سر تو را به خیابان ها بردم

از آفتاب وجودت بوسیدم تو را


جمال ثریا

ترجمه ی:سیامک تقی زاده
طبقه بندی: اشعار جمال ثریا، شاعران خارجی، 
برچسب ها:شعرهای جمال ثریا، مجموعه ی شعر :من بوی دارچین می‌دهم، ادبیات ترکیه، شعر ترکی، شعر نو ترکیه، ترجمه ی:سیامک تقی زاده، جمال ثریا،  
[ یکشنبه 28 اردیبهشت 1393 ] [ 00:40 ] [ Shahram ] نظرات


از دور تو را

دوست دارم

بی هیچ عطری

آغوشی

لمس

یا حتی بوسه‌ای تنها

دوست‌ات دارم

از دورجمال ثریا

ترجمه ی:سیامک تقی زادهطبقه بندی: اشعار جمال ثریا، سایر شاعران، شاعران خارجی، 
برچسب ها:شعرهای جمال ثریا، مجموعه ی شعر :من بوی دارچین می‌دهم، ادبیات ترکیه، شعر ترکی، شعر نو ترکیه، ترجمه ی:سیامک تقی زاده، جمال ثریا،  
[ شنبه 27 اردیبهشت 1393 ] [ 17:34 ] [ Shahram ] نظرات


هربار که

هوای رفتن به سرم می زند

می روم

در گوشه ای

تنها می نشینم

تا این سودا

از خیالم بگذرد

می دانم

اگر بروم

هرگز به اینجا

بازنخواهم گشت


جمال ثریاطبقه بندی: اشعار جمال ثریا، شاعران خارجی، 
برچسب ها:شعرهای جمال ثریا، مجموعه ی شعر :من بوی دارچین می‌دهم، ادبیات ترکیه، شعر ترکی، شعر نو ترکیه، ترجمه ی:سیامک تقی زاده،  
[ شنبه 27 اردیبهشت 1393 ] [ 17:26 ] [ Shahram ] نظرات