فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»دوش تا دم صب غم تو دلم کم سرکش بی

 دل عین رطب بی غم هجرت گنگش بی

 یادم اومه روزی که سر ره تنه دیدم

 دل پا نگرفته مو سم گو گلکش بی


فرج اله کمالی

طبقه بندی: شعرهای محلی بوشهر، 
برچسب ها:فرج اله کمالی، شعر های محلی، بوشهر، شعرهای محلی بوشهر،  
[ پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 ] [ 08:20 ] [ Shahram ] نظرات


سحر گه ز نوای مرغ گلزار

سرم پر شور گشت و دیده بیدار

به هر گل بلبلی فایز نواخوان

چه خوش باشد نشستن یار با یار


فایز دشتی
طبقه بندی: اشعار فایز دشتی، شعرهای محلی بوشهر، 
برچسب ها:فایز دشتی، دوبیتی، شروه، شعر، محلی بوشهر، بوشهر،  
[ چهارشنبه 18 دی 1392 ] [ 10:25 ] [ Shahram ] نظراتغم و غصه تن و جانم گرفته

فراق یا دامانم گرفته

به کشتی اجل فایز سوار است

میان آب ، طوفانم گرفته


فایز دشتی
طبقه بندی: اشعار فایز دشتی، شعرهای محلی بوشهر، 
برچسب ها:فایز دشتی، دوبیتی، شروه، شعر، محلی بوشهر، بوشهر،  
[ جمعه 15 آذر 1392 ] [ 08:27 ] [ Shahram ] نظرات