فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


در قطاری كه تو در آن هستی

خانه ام روی ریل بود ای كاش

كوركورا نه دوستت دارم

شعرهایت بریل بود ای كاش


یاسر قنبرلو
طبقه بندی: اشعار یاسر قنبرلو، 
برچسب ها:اشعار یاسر قنبرلو، شعر،  
[ چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 ] [ 19:09 ] [ Shahram ] نظرات


آرزوهای لمس كردنی ام

بی حساب و كتاب می ماند

نسبت من به تو طبیعی نیست

مثــلِ آتش به آب می ماند


یاسر قنبرلو
طبقه بندی: اشعار یاسر قنبرلو، 
برچسب ها:یاسر قنبرلو، شعر، یاسر، قنبرلو، اشعار یاسر قنبرلو،  
[ چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 ] [ 17:50 ] [ Shahram ] نظرات


زندگی هرچه بوده كم بوده

زندگی هرچه هست بسیار است

ما همین بوده ایم از اول 

دست بالای دست بسیار است


یاسر قنبرلو
طبقه بندی: اشعار یاسر قنبرلو، 
برچسب ها:یاسر قنبرلو، شعر، اشعار یاسر قنبرلو،  
[ چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 ] [ 17:48 ] [ Shahram ] نظرات


عمرم اگر كه خوب اگر بد گذشته است

یك رودخانه است كه از سد گذشته است

دیگر به عقل كار ندارم كه مدتی ست

كار من از نباید و باید گذشته است

«هشتاد ضربه» حــكم حقیری ست محتسب

دارم بزن ! كه مستی ام از «حــد» گذشته است

عشق تو نیتی ست كه هرگز نكرده ای 

عشق من از تشهد و اشهد گذشته است

من دلخوشم كه عاقبتم خیر می شود

عمرم اگركه خوب اگر بد گذشته است


یاسر قنبرلو
طبقه بندی: اشعار یاسر قنبرلو، 
[ چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 ] [ 17:25 ] [ Shahram ] نظرات


رفتم از چند مبداء معلوم 

تا رسیدم به مقصدی مجهول

آخر ِ عمر هم نفهمیدم 

زندگی فاعل است یا مفعول


یاسر قنبرلو
طبقه بندی: اشعار یاسر قنبرلو، 
برچسب ها:اشعار یاسر قنبرلو، شعر، یاسر قنبرلو،  
[ چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 ] [ 17:13 ] [ Shahram ] نظرات


به خودم گفتم از زمین که گذشت 

از هوایی شدن هراسی نیست

پیش بینی نکن چه خواهد شد 

عشق مثل هوا شناسی نیست


یاسر قنبرلو
طبقه بندی: اشعار یاسر قنبرلو، 
برچسب ها:یاسر قنبرلو،  
[ چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 ] [ 12:09 ] [ Shahram ] نظرات