فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


سنگ

ای دوست من

ای یادگار سالها تنهایی

سنگ

ای سكوت همیشگی روح من

كه دیگر هیچ صدایی

تنهایی و سكوت ما را نخواهند شكست


بیژن جلالیطبقه بندی: اشعار بیژن جلالی، 
[ یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 ] [ 08:10 ] [ Shahram ] نظرات


فصلی است پایان یافته

ولی خورشید همانجاست

و تقویم همان روز را نشان می دهد

ولی دانه های برف است

که چهره سوزان خورشید را

درتابستانم می پوشاندبیژن جلالی
طبقه بندی: اشعار بیژن جلالی، 
[ پنجشنبه 4 اردیبهشت 1393 ] [ 17:19 ] [ Shahram ] نظرات

 

بعد از باران

آفتاب شده

و قطره های باران

سر شاخه های درخت

مثل ستاره ها

چشمك می زنند


بیژن جلالیطبقه بندی: اشعار بیژن جلالی، 
[ پنجشنبه 4 اردیبهشت 1393 ] [ 15:54 ] [ Shahram ] نظرات