فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»من خاكم و تشنه ام تو آبی، ای دوست؛

من جن.گلم و تو آفتابی، ای دوست؛

بیداری من امیدِ دلداری توست:

بیمارم و آرامشِ خوابی، ای دوستمحمود کیانوش
طبقه بندی: اشعار محمود کیانوش، 
[ چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393 ] [ 22:07 ] [ Shahram ] نظرات
خواهم كه تو را چو می به ساغر بكشم،

بردارم و لاجرعه تو را سر بكشم:

تو جانِ منی، برون نمان از تنِ من،

بگذار تو را دوباره در بر بكشم
محمود کیانوشطبقه بندی: اشعار محمود کیانوش، 
[ چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393 ] [ 21:58 ] [ Shahram ] نظرات


درچشمِ تو عشق را رها می بینم،

بی دغدغۀ شرم و حیا می بینم:

خود را و تو را برهنه، در رقصی خوش،

در صبحِ ازل، پیشِ خدا می بینممحمود کیانوش
طبقه بندی: اشعار محمود کیانوش، 
[ سه شنبه 2 اردیبهشت 1393 ] [ 20:27 ] [ Shahram ] نظرات