تبلیغات
فراسوی مرزهای شعر - مطالب اشعار شیون فومنی
فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


می بویمت

چون لاله ای که در کنارم

آتش گرفته است

کنارم بنشین

پهلو تهی مکن

که فردا

بی تکیه گاه درگذرم

از تو ...


میر احمد سید فخری نژاد
طبقه بندی: اشعار شیون فومنی، 
[ یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 ] [ 06:32 ] [ Shahram ] نظرات


کمانه کرد گلوله

دلم

به

خاک

افتاد

پرنده؟

آه نه

مُشت پری

رها در باد ...


شیون فومنی
طبقه بندی: اشعار شیون فومنی، 
[ دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 ] [ 21:26 ] [ Shahram ] نظراتبر شاخ بهار لانه ای دارم خشک

هنگام گل آشیانه ای دارم خشک

با اینهمه کشت آرزویم سبز است

می رویم اگر چه دانه ای دارم خشک


شیون فومنیطبقه بندی: اشعار شیون فومنی، 
[ دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 ] [ 21:23 ] [ Shahram ] نظرات