فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


من از جهانی

که جای خالی زنده‌هایش هم

به اندازه‌ی جای خالی مرده‌ها

عمیق است می‌ترسم


رویا شاه حسین زاده

طبقه بندی: اشعار ﺭﻭﻳﺎ ﺷﺎﻩ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ، 
[ دوشنبه 19 خرداد 1393 ] [ 10:57 ] [ Shahram ] نظراتنمی تواند زیاد دور شده باشد

با گلوله ای که به قلبش شلیک کردیم

جای دوری نمی تواند رفته باشد عشق

بی گمان

در قلب یکی از ما دو نفر

پنهان شده است


رویا شاه حسین زادهطبقه بندی: اشعار ﺭﻭﻳﺎ ﺷﺎﻩ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ، 
[ پنجشنبه 15 خرداد 1393 ] [ 10:10 ] [ Shahram ] نظرات


بعضی ها را نوشتم

شعر شدند

بعضی ها را نتوانستم بنویسم

اشک شدند

بعضی ها را اما ،

نهمیشد نوشت

نه میشد ننوشت

آنها را فقط زیستمرویا شاه حسین زاده
طبقه بندی: اشعار ﺭﻭﻳﺎ ﺷﺎﻩ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ، 
[ چهارشنبه 14 خرداد 1393 ] [ 16:05 ] [ Shahram ] نظرات


بر می گردم

به جزیره ساکت خودم

در خیابانی شلوغ

و می بندم درهای هر چه اقیانوس را پشت سرم

می نشینم و

با همین دستمال های کاغذی خیس از گریه

برای روز رهایی

بال می بافم

شاید هم

سورتمه ای مقوایی بسازم

برای روزی که

دریاهای دور و برم یخ بزنند

تنهایی من

بزرگتر از این حرفهاست


رویا شاه حسین زادهطبقه بندی: اشعار ﺭﻭﻳﺎ ﺷﺎﻩ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ، 
[ چهارشنبه 14 خرداد 1393 ] [ 13:47 ] [ Shahram ] نظرات


من هیچ كس را آن سوی دیوارها

نداشته باشم شاید اما

در این غروب كسالت بار

هیچ چیز به اندازه ی تلفنی از زندان

خوشحالم نمی كند

و مردی كه اعتراف كند

گاهی به جای آزادی

به من می اندیشدرویا شاه حسین زاده
طبقه بندی: اشعار ﺭﻭﻳﺎ ﺷﺎﻩ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ، 
[ چهارشنبه 14 خرداد 1393 ] [ 13:35 ] [ Shahram ] نظرات


بادبانها را بکشید

با اولین باد

باید از اینجا رفت

این کشتی بی قرار که در سینه ی من می تپد

در هیچ بار اندازی آرام نخواهد گرفت

تنها ساکن این جزیره

دل نداشت

دلتنگ نمی شد

و من

از خلیجهای خالی می ترسم


رویا شاه حسین زادهطبقه بندی: اشعار ﺭﻭﻳﺎ ﺷﺎﻩ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ، 
[ چهارشنبه 14 خرداد 1393 ] [ 06:30 ] [ Shahram ] نظرات


بی‌انتظار زیستن سخت است

بی‌انتظار بودن سخت است

تو قرار است هیچ‌وقت نیایی


رویا شاه حسین زادهطبقه بندی: اشعار ﺭﻭﻳﺎ ﺷﺎﻩ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ، 
برچسب ها:ﺭﻭﻳﺎ ﺷﺎﻩ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ، شعر نو، اشعار ﺭﻭﻳﺎ ﺷﺎﻩ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ،  
[ سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 ] [ 04:25 ] [ Shahram ] نظرات


تکلیف سرد و گرم بودنِ جنگ ها را

سرب های داغ روشن نمی کنند

ماشه ها بی گناهند

وقتی به جایِ نشانی

نشانه می گیرد


ﺭﻭﻳﺎ ﺷﺎﻩ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ
طبقه بندی: اشعار ﺭﻭﻳﺎ ﺷﺎﻩ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ، 
برچسب ها:ﺭﻭﻳﺎ ﺷﺎﻩ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ، شعر نو، اشعار ﺭﻭﻳﺎ ﺷﺎﻩ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ،  
[ سه شنبه 23 اردیبهشت 1393 ] [ 09:15 ] [ Shahram ] نظرات


ﻣﻦ ﺯﺧﻢﻫﺎﻱ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺩﺍﺭﻡ

ﺍﻣﺎ

ﺗﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻥ ﺑﻮﺩﻱ

ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻥ

ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻥ

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺁﺩﻡﻫﺎ

ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮﺍﺵﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺘﻢ

ﻛﻪ ﻫﻴﭻﻛﺪﺍﻡﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﻱ ﺗﻮ ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ

ﺑﻪ ﻗﻠﺐﺍﻡ ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ...


ﺭﻭﻳﺎ ﺷﺎﻩ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩطبقه بندی: اشعار ﺭﻭﻳﺎ ﺷﺎﻩ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ، 
[ چهارشنبه 27 فروردین 1393 ] [ 14:30 ] [ Shahram ] نظرات