فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

از تهی سرشار

جویبار لحظه ها جاری ست

چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب ، واندر آب بیند سنگ

دوستان و دشمنان را می شناسم من

 زندگی

را دوست می دارم

 مرگ را دشمن

 وای ، اما با که باید گفت این ؟ من دوستی دارم

که به دشمن خواهم از او التجا بردن

جویبار لحظه ها جاری


مهدی اخوان ثالث
طبقه بندی: اشعار مهدی اخوان ثالث، 
[ پنجشنبه 3 مهر 1393 ] [ 07:57 ] [ Shahram ] نظرات


در میكده ام ؛ چومن بسی اینجا هست

می حاضر و من نبرده ام سویش دست

باید امشب ببوسم این ساقی را

اكنون گویم كه نیستم بیخود و مست

در میكده ام ؛ دگر كسی اینجا نیست

واندر جامم دگر نمی صهبا نیست

مجروحم و مستم و عسس میبردم

مردی ، مددی ، اهل دلی ، آیا نیست ؟مهدی اخوان ثالثطبقه بندی: اشعار مهدی اخوان ثالث، 
[ سه شنبه 31 تیر 1393 ] [ 15:50 ] [ Shahram ] نظرات


چون شمعم و سرنوشت ِ روشن، خطرم

پروانهٔ مرگ پر زنان دور سرم

چون شرط ِ اجل بر سر از آتش تبرم

خصم افکند آوازه که با تاج زرم

اکنون که زبان شعله ورم نیست، چو شمع

وز عمر همین شبم باقی ست، چو شمع

فیلم نه به یاد ِ هیچ هندوستانی

پس بر سرم آتشین کجک چیست، چو شمع؟

از آتش دل شب همه شب بیدارم

چون شمع ز شعله تاج بر سر دارم

از روز دلم به وحشت، از شب به هراس

وز بود و نبود خویشتن بیزارم


مهدی اخوان ثالثطبقه بندی: اشعار مهدی اخوان ثالث، 
[ دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 ] [ 18:30 ] [ Shahram ] نظراتشور ِ شباهنگان،

شب ِ مهتاب

غوغای غوکان

برکه ِ نزدیک

ناگاه ماری تشنه، لکی ابر

کوپایه سنگی ساکت و تاریک ...


مهدی اخوان ثالث
طبقه بندی: اشعار مهدی اخوان ثالث، 
[ یکشنبه 31 فروردین 1393 ] [ 10:08 ] [ Shahram ] نظرات


شست باران بهاران هر چه هر جا بود

یک شب پاک اهورایی

بود و پیدا بود

بر بلندی همگنان خاموش

گرد هم بودند

لیک پنداری

هر کسی با خویش

تنها بود

ماه می تابید و شب آرام و زیبا بود


مهدی اخوان ثالث


"درباره ی شاعر"

طبقه بندی: اشعار مهدی اخوان ثالث، 
برچسب ها:مهدی اخوان ثالث، از این اوستا،  
[ شنبه 23 فروردین 1393 ] [ 21:09 ] [ Shahram ] نظراتنه زورقی و نه سیلی، نه سایهٔ ابری

تهی ست آینه مرداب انزوای مرا

خوش آنکه سر رسدم روز و سردمهر سپهر

شبی دو گرم به شیون کند سرای مرا


مهدی اخوان ثالث
طبقه بندی: اشعار مهدی اخوان ثالث، 
[ شنبه 9 فروردین 1393 ] [ 10:21 ] [ Shahram ] نظراتبخندد بُت، چو قربانی پسین آب

به شوق ِ رأفت قصاب نوشد

دریغا! بیشهٔ گرگان همیشه

ز خون ِ دشت ِ میشان آب نوشد ...


مهدی اخوان ثالث
طبقه بندی: اشعار مهدی اخوان ثالث، 
[ یکشنبه 29 دی 1392 ] [ 10:10 ] [ Shahram ] نظرات


چون شمعم و سرنوشت ِ روشن، خطرم

پروانهٔ مرگ پر زنان دور سرم

چون شرط ِ اجل بر سر از آتش تبرم

خصم افکند آوازه که با تاج زرم!

اکنون که زبان شعله ورم نیست، چو شمع

وز عمر همین شبم باقی ست، چو شمع

فیلم نه به یاد ِ هیچ هندوستانی

پس بر سرم آتشین کجک چیست، چو شمع؟

از آتش دل شب همه شب بیدارم

چون شمع ز شعله تاج بر سر دارم

از روز دلم به وحشت، از شب به هراس

وز بود و نبود خویشتن بیزارممهدی اخوان ثالثطبقه بندی: اشعار مهدی اخوان ثالث، 
[ دوشنبه 17 تیر 1392 ] [ 10:17 ] [ Shahram ] نظراتدو چندان جور، جان چندان کشید از عمر ِ دلگیرم
که از عِقد ِ چهل نگذشته، چون هشتادیان پیرم
روان تنها و دشمن کام، و بر دوشم قلم چون دار
مگر با عیسی ِ مریم غلط کرده ست تقدیرم؟
چو عیسی لاجرم - تجرید را - در ترک ِ آسایش
به نُه گنبد رسید و هفت اختر، چار تکبیرم
ز حسرت یا جنون، بر خود نهم تهمت که: آزادم
به قدّ ِ صیاد بگشاید چو زنجیرم
ز خاک بر گرفت و می‌دهد بر باد ِ ناکامی
مگر طفل است، یا دیوانه این تقدیر ِ بی پیرم؟
نه پروازی، نه آب و دانه‌ای، نه شوق ِ آوازی
به دام ِ زندگی امید گویی مرغ ِ تصویرم


مهدی اخوان ثالث
طبقه بندی: اشعار مهدی اخوان ثالث، 
[ یکشنبه 15 مرداد 1391 ] [ 10:18 ] [ Shahram ] نظرات