فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


گفت: "مرا یادت هست ؟"
دویدم و در راه فکر کردم که من چه یادی دارم. 
چرا یادم به وسعت همه ی تاریخ است؟
و چرا آدم ها در یاد من زندگی می کنند
 و من در یاد هیچکس نیستم؟

سال بلوا
عباس معروفی


برچسب ها:عشق، عباس معروفی، بریده کتاب، سال بلوا، یاد تو، کتاب عشق،  
[ جمعه 5 خرداد 1396 ] [ 22:51 ] [ Shahram ] نظرات


یک بار، 
یک بار، 
و فقط یک بار می‌توان عاشق شد. 
عاشق زن، عاشق مرد، عاشق اندیشه، عاشق وطن، عاشق خدا، عاشق عشق
یک بار، فقط یک بار
بار دوم دیگر خبری از جنس اصل نیست

نادر ابراهیمی 
 یک عاشقانه آرام


[ چهارشنبه 3 خرداد 1396 ] [ 19:40 ] [ Shahram ] نظرات