فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

تا کی تو از جام غرورت ماهِ من ! مستی؟

یک جای سالم در دلم مانده که نشکستی؟

باید چه می کردم ؟ بگو ! باید چه می کردم؟

من هر دری را می زدم آن را تو می بستی

من هم بدم ، خیلی بدم اما عزیزِ دل

تو بدترینِ بدترینِ بدترین هستی

هم ماهری در این که اشکم را بریزانی

هم این که داری در فریب دیگران دستی

من هم یکی مثل همه ، باشد برو....انگار

این بار هم راحت تو از این معرکه جستی


نیلوفر جهانگیرطبقه بندی: سایر شاعران، 
[ پنجشنبه 20 آذر 1393 ] [ 21:29 ] [ Shahram ] نظرات


سکه ی این مهر از خورشید هم زرین تر است 

خون ما از خون دیگر عاشقان رنگین تر است

رود راهی شد به دریا، کوه با اندوه گفت 

می روی اما بدان دریا ز من پایین تر است

ما چنان آیینه ها بودیم، رو در رو ولی 

امشب این آیینه از آن آینه غمگین تر است

گر جوابم را نمی گویی، جوابم کن به قهر 

گاه یک دشنام از صدها دعا شیرین تر است

سنگدل من دوستت دارم، فراموشم مکن

بر مزارم این غبار از سنگ هم سنگین تر است


فاضل نظری
طبقه بندی: اشعار فاضل نظری، 
[ پنجشنبه 20 آذر 1393 ] [ 21:28 ] [ Shahram ] نظرات

ای سیب وسوسه انگیز باغهای بهشت

جز با وضو نمی شود اسم تو را نوشت

جز با قوام  عشق تو کی بند میشود

   در شهر عاشقان جهان،خشت روی خشت؟

  تقدیر من ببین که شدم روی این زمین

پابند عشق دلبرکی آسمان-سرشت

 آیین من به غیر پرستیدن تو نیست

در دیر و مسجد و حرم و معبد و کنشت

من عاشقم،نتیجه برایم ملاک نیست

حتی اگر همیشه فراق است،سرنوشت


ایمان زعفرانچی
طبقه بندی: سایر شاعران، 
[ پنجشنبه 20 آذر 1393 ] [ 21:26 ] [ Shahram ] نظرات

ساقیا پیمانه پر کن زانکه صاحب مجلست

آرزو می‌بخشد و اسرار می‌دارد نگاه

جنت نقد است اینجا عیش و عشرت تازه کن

زانکه در جنت خدا بر بنده ننویسد گناه

دوستداران دوستکامند و حریفان باادب

پیشکاران نیکنام و صف‌نشینان نیکخواه

ساز چنگ آهنگ عشرت صحن مجلس جای رقص

خال جانان دانهٔ دل زلف ساقی دام راه

دور از این بهتر نباشد ساقیا عشرت گزین

حال از این خوشتر نباشد حافظا ساغر بخواه


حافظ
طبقه بندی: اشعار حافظ، 
[ پنجشنبه 20 آذر 1393 ] [ 21:23 ] [ Shahram ] نظرات