فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»
آخرین برگ سفرنامه ی باران


این است

که زمین چرکین است ...محمد رضا شفیعی كدكنی
طبقه بندی: اشعار شفیعی كدكنی، 
[ یکشنبه 31 فروردین 1393 ] [ 09:32 ] [ Shahram ] نظرات


باد آمد و بوی نوبهاران با او

ابر آمد و نرم باران با او

خاموشی باغ را شکستند که صبح

گل سر زد و گلبانگ هزاران با او ...


محمدرضا شفیعی کدکنی
طبقه بندی: اشعار شفیعی كدكنی، 
[ یکشنبه 31 فروردین 1393 ] [ 09:28 ] [ Shahram ] نظراتشور ِ شباهنگان،

شب ِ مهتاب

غوغای غوکان

برکه ِ نزدیک

ناگاه ماری تشنه، لکی ابر

کوپایه سنگی ساکت و تاریک ...


مهدی اخوان ثالث
طبقه بندی: اشعار مهدی اخوان ثالث، 
[ یکشنبه 31 فروردین 1393 ] [ 09:08 ] [ Shahram ] نظرات


از پیش من برو که دل آزارم

ناپایدار و سست و گنه کارم

در کنج سینه یک دل دیوانه

در کنج دل هزار هوس دارم

قلب تو پاک و دامن من ناپاک

من شاهدم به خلوت بیگانه

تو از شراب بوسهٔ من مستی

من سرخوش از شرابم و پیمانه


فروغ فرخزاد
طبقه بندی: اشعار فروغ فرخزاد، 
[ یکشنبه 31 فروردین 1393 ] [ 09:04 ] [ Shahram ] نظرات


نیلگون چشم فریب انگیز رنگ آمیز تو

چون سپهر نیلگون دارد سر افسونگری

از غم رویت بسان شاخه نیلوفرم

ای ترا چشمی به رنگ شعله نیلوفری


رهی معیریطبقه بندی: اشعار رهی معیری، 
[ یکشنبه 31 فروردین 1393 ] [ 08:26 ] [ Shahram ] نظرات


کس بهره از آن تازه بر و دوش ندارد

کاین شاخه گل طاقت آغوش ندارد

از عشق نرنجیم و گر مایه رنج است

با نیش بسازیم اگر نوش ندارد ...


رهی معیریطبقه بندی: اشعار رهی معیری، 
[ یکشنبه 31 فروردین 1393 ] [ 08:18 ] [ Shahram ] نظرات


باید خریدارم شوی تا من خریدارت شوم

وزجان و دل یارم شوی تا عاشق زارت شوم

من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران

اول به دام آرم ترا و آنگه گرفتارت شوم


رهی معیریطبقه بندی: اشعار رهی معیری، 
[ یکشنبه 31 فروردین 1393 ] [ 08:17 ] [ Shahram ] نظراتشرقا شرقِ شادیانه به اوجِ آسمان

شبنمِ خستگی بر پیشانیِ مادر و

کاکلِ پریشانِ آدمی

در نقطه‌ی خجسته‌ی میلادش


احمد شاملوطبقه بندی: اشعار احمد شاملو، 
[ یکشنبه 31 فروردین 1393 ] [ 08:10 ] [ Shahram ] نظرات


زنان و مردانِ سوزان

                        هنوز

دردناک‌ترین ترانه‌هاشان را نخوانده‌اند
 
سکوت سرشار است

سکوتِ بی‌تاب

از انتظار

چه سرشار است


احمد شاملو


طبقه بندی: اشعار احمد شاملو، 
[ یکشنبه 31 فروردین 1393 ] [ 08:07 ] [ Shahram ] نظرات

بدنِ لختِ خیابان

                  به بغلِ شهر افتاده بود

و قطره‌های بلوغ

                  از لمبرهای راه

                                  بالا می‌کشید
 
 
و تابستانِ گرمِ نفس‌ها

که از رویای جَگن‌های باران‌خورده سرمست بود

در تپشِ قلبِ عشق

                      می‌چکید


احمد شاملوطبقه بندی: اشعار احمد شاملو، 
[ یکشنبه 31 فروردین 1393 ] [ 08:05 ] [ Shahram ] نظرات


ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن

روی مانند پری از خلق پنهان داشتن

همچو عیسی بی پر و بی بال بر گردون شدن

همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن

کشتی صبر اندرین دریا افکندن چو نوح

دیده و دل فارغ از آشوب طوفان داشتن

در هجوم ترکتازان و کمانداران عشق

سینه‌ای آماده بهر تیرباران داشتن

روشنی دادن دل تاریک را با نور علم

در دل شب، پرتو خورشید رخشان داشتن

همچو پاکان، گنج در کنج قناعت یافتن

مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن


پروین اعتصامی
طبقه بندی: اشعار پروین اعتصامی، 
[ یکشنبه 31 فروردین 1393 ] [ 07:59 ] [ Shahram ] نظرات


ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن

دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن

نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن

پیش باز عشق آئین کبوتر داشتن

سوختن بگداختن چون شمع و بزم افروختن

تن بیاد روی جانان اندر آذر داشتن

اشک را چون لعل پروردن بخوناب جگر

دیده را سوداگر یاقوت احمر داشتن

هر کجا نور است چون پروانه خود را باختن

هر کجا نار است خود را چون سمندر داشتن

آب حیوان یافتن بیرنج در ظلمات دل

زان همی نوشیدن و یاد سکندر داشتن

از برای سود، در دریای بی پایان علم

عقل را مانند غواصان، شناور داشتن

گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن

چشم دل را با چراغ جان منور داشتن

در گلستان هنر چون نخل بودن بارور

عار از ناچیزی سرو و صنوبر داشتن

از مس دل ساختن با دست دانش زر ناب

علم و جان را کیمیا و کیمیاگر داشتن

همچو مور اندر ره همت همی پا کوفتن

چون مگس همواره دست شوق بر سر داشتن


پروین اعتصامی
طبقه بندی: اشعار پروین اعتصامی، 
[ یکشنبه 31 فروردین 1393 ] [ 07:56 ] [ Shahram ] نظرات

تعداد کل صفحات : 27 ::     1  2  3  4  5  6  7  ...