فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

قـلــب ابـــرهـا تـنـدتـر میــ تـپـد

وقـتـی قــرار اسـت بـیـای

بــاز امـشـب تــمـام پـنجــره هــا

دسـت بـه دعــای بــاران شـده انـد ...


طبقه بندی: اشعار مهدیه لطیفی، 
[ شنبه 30 آذر 1392 ] [ 21:21 ] [ Shahram ] نظرات

بــاران میــ بــاریـد تـــو رفـتـی و

مـ ــن بــا تـمـام سـوراخ هــای سـقـف گـریـستم

آسـمـان خسـتـه شــد

ولـی مـ ــن هـنـوز هـم هــر شــب

شـمـعدانی هــای پـیـراهـنت را آب میــ دهــم….

طبقه بندی:
[ جمعه 29 آذر 1392 ] [ 15:55 ] [ Shahram ] نظرات

یـلـدای مـ ــن همیشه تــاریخ بــی توییست

اینـجـا همـیشه غـمـی تـلـخ جـاریست

ایــن بغـض سـر به مـهــر شکسته نمی شود
 
این گـونه هــای زرد پــر از خشکسالی ســت ..
.


طبقه بندی: اشعار مهدیه لطیفی، 
[ جمعه 29 آذر 1392 ] [ 12:26 ] [ Shahram ] نظرات


سوی شهر آمد آن زن انگاس
سیر کردن گرفت از چپ و راست
 دید ایینه ای فتاده به خاک
 گفت : حقا که گوهری یکتاست
 به تماشا چو برگرفت و بدید
 عکس خود را ، فکند و پوزش خواست
که : ببخشید خواهرم ! به خدا
من ندانستم این گوهر ز شماست
 ما همان روستازنیم درست
 ساده بین ،‌ساده فهم بی کم و کاست
که در ایینه ی جهان بر ما
 از همه ناشناس تر ، خود ماست


نیما یوشیج
طبقه بندی: اشعار نیما یوشیج، 
[ جمعه 29 آذر 1392 ] [ 10:54 ] [ Shahram ] نظرات

یـک روزی کـه خـوشـحـال تــر بـودم

یـک نـقـاشـی از پـایـیـز مـیـ ــگـذارم

کــه یـادم بـیـاید زمـسـتـان تـنـهـا

فـصـل زنـدگی نـیـست

زنـدگی پـایـیـز هـم مـی شــود، رنـگـارنـگ، از هـمـه رنـگ

و یــادم بــیـایـد کــه

هیـچ بــهـار و پـایـیـزی بـی زمـسـتـان مـــزه نـمـی دهــد ...
طبقه بندی:
[ دوشنبه 25 آذر 1392 ] [ 13:26 ] [ Shahram ] ƆOММЭЛт


بــاران ببـار


ایــن بـار او را خـواهـم دیـد

ایـن شهـر بـی در و پیکـرحـریف اراده ی مـ ــن نخواهد شـد

خـواهــم گشت ، هـمـه اش را

خـیـابـان بـه خـیابـان ، کـوچـه بـه کـوچـه

بــاران امـشـب بـی عشـقـم به خـانه بر نخـواهم گشـت ...

طبقه بندی:
[ یکشنبه 24 آذر 1392 ] [ 22:33 ] [ Shahram ] نظرات

سـراپـا خـیـس

ازعـشــق و بــارانـم

چـشـمـای پایـیـزی ام هـمـیشـه ابـریـسـت

از ایـن غـربـت ، از ایـن دوری

ولـی پـیـراهـن هـیـچ فـصـلی خـیـس تـر از بـهـاری

نخـواهـد بــود کــه عـاشـقـت شـدم[ چهارشنبه 20 آذر 1392 ] [ 10:06 ] [ Shahram ] ƆOММЭЛт

پـیـراهـنـت در بــاد

تـکـان میــ خـورد و ایـن تـنـهـا

پــرچـمـی سـت کـه دوسـتـش دارم ...

صــدا کـن مــرا از صـدف هــای ســرشـار بــاران

صــدایـم کــن از خـلـوت خـاطـرات پــرسـتـو
طبقه بندی:
[ چهارشنبه 20 آذر 1392 ] [ 09:27 ] [ Shahram ] ƆOММЭЛтغم و غصه تن و جانم گرفته

فراق یا دامانم گرفته

به کشتی اجل فایز سوار است

میان آب ، طوفانم گرفته


فایز دشتی
طبقه بندی: اشعار فایز دشتی، شعرهای محلی بوشهر، 
برچسب ها:فایز دشتی، دوبیتی، شروه، شعر، محلی بوشهر، بوشهر،  
[ جمعه 15 آذر 1392 ] [ 09:27 ] [ Shahram ] نظرات