فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


دوش چه خورده‌ای دلا راست بگو نهان مکن

همچو کسان بی‌گنه روی به آسمان مکن

رو ترش و گران کنی تا سر خود نهان کنی

بار دگر گرفتمت بار دگر همان مکن

باده خاص خورده‌ای جام خلاص خورده‌ای

بوی شراب می زند لخلخه در دهان مکن

چون سر عشق نیستت عقل مبر ز عاشقان

چشم خمار کم گشا روی به ارغوان مکن


مولوی
طبقه بندی: اشعار مولوی، 
[ پنجشنبه 1 اسفند 1392 ] [ 07:31 ] [ Shahram ] نظرات


بادی وزید و لانهٔ خردی خراب کرد
بشکست بامکی و فرو ریخت بر سری

لرزید پیکری و تبه گشت فرصتی
افتاد مرغکی وز خون سرخ شد پری

از ظلم رهزنی، ز رهی ماند رهروی
از دستبرد حادثه‌ای، بسته شد دری

از هم گسست رشتهٔ عهد و مودتی
نابود گشت نام و نشانی ز دفتری

فریاد شوق دیگر از آن لانه برنخاست
و آن خار و خس فکنده شد آخر در آذری

ناچیز گشت آرزوی چند ساله‌ای
دور اوفتاد کودک خردی ز مادری


پروین اعتصامی
طبقه بندی: اشعار پروین اعتصامی، 
[ سه شنبه 22 بهمن 1392 ] [ 09:04 ] [ Shahram ] نظرات

 

لبخند سپیده در بهاران داری

پویایی جویبار و باران داری

نرمای نسیم و بوی گل خنده ی باغ

داری همه را و بی شماران داری


محمد رضا شفیعی كدكنی
طبقه بندی: اشعار شفیعی كدكنی، 
[ دوشنبه 14 بهمن 1392 ] [ 10:33 ] [ Shahram ] نظرات


چون آمدنم به من نبود روز نخست

وین رفتن بی مراد عزمیست درست

برخیز و میان ببند ای ساقی چُست

کاندوه جهان به مِی فرو خواهم شست


خیام
طبقه بندی: اشعار خیام، 
[ دوشنبه 14 بهمن 1392 ] [ 08:56 ] [ Shahram ] نظرات


در جام فلک باده بی دردسری نیست

تا ما به تمنا لب خاموش گشاییم

در دامن این بحر فروزان گوهری نست

چون موج به امید که آغوش گشاییم؟


رهی معیریطبقه بندی: اشعار رهی معیری، 
[ سه شنبه 1 بهمن 1392 ] [ 09:20 ] [ Shahram ] نظرات