فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»بخندد بُت، چو قربانی پسین آب

به شوق ِ رأفت قصاب نوشد

دریغا! بیشهٔ گرگان همیشه

ز خون ِ دشت ِ میشان آب نوشد ...


مهدی اخوان ثالث
طبقه بندی: اشعار مهدی اخوان ثالث، 
[ یکشنبه 29 دی 1392 ] [ 11:10 ] [ Shahram ] نظرات


نرم نرم از چاک پیراهن تنش را بوسه داد

سوختم در آتش غیرت ز نیرنگ نسیم

زلق بی آرام او از آه من آید به رقص

شعله بی تاب می رقصد بآهنگ نسیم


رهی معیریطبقه بندی: اشعار رهی معیری، 
[ چهارشنبه 25 دی 1392 ] [ 10:24 ] [ Shahram ] نظرات


دنــیـا شـبـیـه سکـه دو رو داشـت

مـثـل مــــن

در آن پــــر از یـقـیـن ، پـــــرِ تـردیـد بــوده ام

گــاهـی چـنـان کـه مـفـسـد فـی الارض مـیـ شـدم

گـاهـی چـنـان کـه مــرجـع تـقـلـیـد بــوده ام ...

طبقه بندی:
[ دوشنبه 23 دی 1392 ] [ 20:14 ] [ Shahram ] نظرات

در دشـت صبحگـاهـی پـنـدارت


از جــاده ای کـه در نـفـس مــه نهـفـته اسـت

 
چــون عـاشـقـان عـهــد کـهـن
 

بـا اســب بــور خسـته می آیـم مــ ــن
 

در بـامـدادهـای بـخـار آلــود
 

در عـصـر هــای خـلـوت بــارانـی

طبقه بندی: اشعار رسول یونان، 
[ شنبه 21 دی 1392 ] [ 20:09 ] [ Shahram ] نظرات


ایـن عـاشـقـانـه هـا کـه بـه تـ ــو گـفـتـم


کــوه بـه کـوه مـی گـفـت

بـهـم مـی رسـیدنـد

حـتـما نبـایـد انــار بـود دل هـرکـس را بفشـارنـد
 
از خــون ســر مـیـ رود
طبقه بندی: اشعار مهدیه لطیفی، 
[ پنجشنبه 19 دی 1392 ] [ 00:32 ] [ Shahram ] نظرات


آرامـم


مـثـل کـشـتی در اعــمـاق

کــه حـواس اسکـلـه اش را مـاهــی هــا خــورده انـد

و سـرنوشـت هیـچ مـسـافــری
 

بـرایـش مـهــم نـیـسـت ...
طبقه بندی:
[ چهارشنبه 18 دی 1392 ] [ 20:27 ] [ Shahram ] نظرات


سحر گه ز نوای مرغ گلزار

سرم پر شور گشت و دیده بیدار

به هر گل بلبلی فایز نواخوان

چه خوش باشد نشستن یار با یار


فایز دشتی
طبقه بندی: اشعار فایز دشتی، شعرهای محلی بوشهر، 
برچسب ها:فایز دشتی، دوبیتی، شروه، شعر، محلی بوشهر، بوشهر،  
[ چهارشنبه 18 دی 1392 ] [ 11:25 ] [ Shahram ] نظرات

نـخ بـاران

بــه سـرانگـشت تداعی تـ ــو وصــل است

یــاد میــ آورمـت

ابــر میــ آوری‌ام

طبقه بندی: اشعار مهدیه لطیفی، 
[ سه شنبه 17 دی 1392 ] [ 20:37 ] [ Shahram ] نظرات

تـــو مـثـل لالـه پیـش از طـلـوع دامـنه هـا

که ســر بـه صخـره گـذارد

غـریبـی و پـاکـی

تـــو را ٬ ز وحـشت تـوفـان ٬ بـه سیـنه میـ فـشـرم

عجـب سعـادت غـمـنـاکـی
طبقه بندی:
[ دوشنبه 16 دی 1392 ] [ 12:05 ] [ Shahram ] نظرات

 فکـر میــ کـنم

 فـقــط عــشـق میــ تـواند پـایـان رنـج‌هــا بـاشـد

بـعد از جـنـگ

بـعــد از زنـدان

بـعـد از ســفــر

بـعـد از …

مــن هـمـان سربـازم کـه در وسـط میـدان جـنگ

محـبـوبـش را، فــرامـوش نکرده اسـت ...
طبقه بندی:
[ یکشنبه 15 دی 1392 ] [ 13:30 ] [ Shahram ] نظرات

بــرای هــر دویِ مــا

سـفــر اکـتشـاف بــود

بـرای تـــو کشــفِ دنـیـایِ بـعـد از مـ ــن

و بــرای مـــن

کـشـفِ غــارهـایِ بـکــرِ تـنهـایـی ...

طبقه بندی: اشعار مهدیه لطیفی، 
[ سه شنبه 3 دی 1392 ] [ 21:18 ] [ Shahram ] نظرات

قــطـار مـی رود
 
تــو میــ روی
 
تــمـام ایسـتگـاه میــ رود و
 
 مـــن چـه سـاده ام کــه سـالـهـای ســال
 
در انتـظـار تــو در کنار قـطـار رفـتـه ایـسـتاده ام و بــه
 
نــرده هــای ایسـتگـاه رفـتـه تـکـیه داده ام ...


 


[ دوشنبه 2 دی 1392 ] [ 09:44 ] [ Shahram ] نظرات