فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


  چه هـیـجــانـــی ست ...

ایـنـکـــه
 
میـان دسـتـانَـتـــــ

لـحـظـه ای چـشـــم هــــایــــم را بـبـنــــدم....

و دنـیــــا بـــه سکـوتـــــِ صـــدای

نَـفَـس هــایَـتـــــ فــــرو رَوَد

نمیــــدانــــــے ...

هـیـجـــانــــے ستـــــ ....


[ پنجشنبه 29 تیر 1391 ] [ 07:56 ] [ Shahram ] نظرات


دلــــم یــــک بــــازی تــــازه میخواهــــدیــــک بــــازی شــــاید عاشــــقانه . . .


نه بــــرد . . . نه بــــاخــــت


که دلــــم تنــــها به یک لبخنــــد تســــاوی قانــــع اســــت.....!


[ سه شنبه 27 تیر 1391 ] [ 09:24 ] [ Shahram ] نظرات

میخواهم ساده اعتراف کنم


میخواهم ســـــــاده فــــــــــریاد بزنم


دلم میخواهد ذره ذره ی وجود سرتا پا آرامشت را در بلندای لحظه های خسته از دلتنگی ام


هجی کنم


ساده میگویم
گوش کن...!!!ع...ا...ش...ق...م...!


نگاه کن...!!!


آنچه را که در سادگی نگاهم پیداست
 

نیازی به انکار نیست...!!


[ شنبه 24 تیر 1391 ] [ 08:21 ] [ Shahram ] نظرات

وقتی باختم"مسیر"را یافتم!
 
در بزرگراه زندگی ،همواره"راهت""راحت" نخواهد بود،
 
هر چاله ای"چاره ای" به من آموخت.
 
دوباره فکر کن فرصت ها"دوبار"نمی شوند.
 
... ... "بکوش" و ناامیدی را بکش...
 
... برای جلوگیری از "پس رفت"پس،باید "رفــت.


[ دوشنبه 19 تیر 1391 ] [ 07:36 ] [ Shahram ] نظرات


"ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﯼ "

ﯾﻌﻨﯽ

ﺩﻝ ﺑﺒﻨﺪﯼ ﻭ ﺑﻌﺪ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮﯼ

ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﺎ

ﺁﻣﺎﺩﻩ ﯼ ﺩﻝ ﮐﻨﺪﻥ ﺷﻮﯼ!

ﭼﻮﻥ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ

ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﯽ!!!![ یکشنبه 18 تیر 1391 ] [ 18:38 ] [ Shahram ] نظرات


سکوت سرشار از سخنان ناگفته است و حرکات ناکرده ... اعتراف به عشق های نهان


و شگفتی های بر
زبان نیامده

.
.
.
.

در این سکوت حقیقت ما نهفته است ... حقیقت تو و من
              
[ دوشنبه 12 تیر 1391 ] [ 21:50 ] [ Shahram ] نظراتدندانهایت


کاخ سفیدی ست

که سیاست لبخندت را حفظ می کند

بی شک

انقلاب مخملی

از پوست تنت شروع شد

و تا کودتای تنت ادامه یافت.....


[ یکشنبه 11 تیر 1391 ] [ 21:49 ] [ Shahram ] نظراتدل آدم ... گاهی چه گرم می شود به یک " دلخوشی کوچک " ...


به یک " هستم " ...


به یک " نوازش " ...


به یک " آغوش "...[ پنجشنبه 8 تیر 1391 ] [ 21:02 ] [ Shahram ] نظرات

                                       
                                             کافی ست یک بار دیگر بگویی:

                                                                 
                                                         دلم برات تنگ شده ست


                                                                                
                                                         آن وقت یک
کشاورز نمونه میشوم و

                                                                 
                                                            

                                             کاری می کنم که "نِی " هم
گل بدهد....   
             

[ پنجشنبه 1 تیر 1391 ] [ 09:30 ] [ Shahram ] نظرات