فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


سفر هرکجا سایه گسترده‌ا‌ست

چه‌ها بر سرِ آدم آورده‌ا‌ست

کسی را که یک عمر چشم‌انتظار

به یک چشم‌برهم‌زدن برده‌ا‌ست

کسی را که در یاد خواهی سپرد

کجا، کی خداحافظی کرده‌ا‌ست

توگویی که ما را برای وداع

زمین راه و بیراه پرورده‌‌‌است

سفر هرکه را دیده‌ام برده‌است

سفر هیچ‌کس را نیاورده‌ا‌ست ...


مژگان عباسلو
طبقه بندی: اشعار مژگان عباسلو، 
[ چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393 ] [ 22:14 ] [ Shahram ] نظرات