فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»نه زورقی و نه سیلی، نه سایهٔ ابری

تهی ست آینه مرداب انزوای مرا

خوش آنکه سر رسدم روز و سردمهر سپهر

شبی دو گرم به شیون کند سرای مرا


مهدی اخوان ثالث
طبقه بندی: اشعار مهدی اخوان ثالث، 
[ شنبه 9 فروردین 1393 ] [ 10:21 ] [ Shahram ] نظرات