فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»بخندد بُت، چو قربانی پسین آب

به شوق ِ رأفت قصاب نوشد

دریغا! بیشهٔ گرگان همیشه

ز خون ِ دشت ِ میشان آب نوشد ...


مهدی اخوان ثالث
طبقه بندی: اشعار مهدی اخوان ثالث، 
[ یکشنبه 29 دی 1392 ] [ 11:10 ] [ Shahram ] نظرات