فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


دستانم

تاب دوری ات را ندارند

به هر شاخه گلی می آویزند

تا عِطر نفس های تو را وام بگیرند...

قدم هایم،

یارای مقاومت ندارند

به هر بوم و برزنی کشیده می شوند

تا ردی از تو یابند ...


زهره طغیانی
طبقه بندی: اشعار زهره طغیانی، 
برچسب ها:زهره طغیانی،  
[ یکشنبه 17 فروردین 1393 ] [ 12:11 ] [ Shahram ] نظرات