فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


گفت: "مرا یادت هست ؟"
دویدم و در راه فکر کردم که من چه یادی دارم. 
چرا یادم به وسعت همه ی تاریخ است؟
و چرا آدم ها در یاد من زندگی می کنند
 و من در یاد هیچکس نیستم؟

سال بلوا
عباس معروفی


برچسب ها:عشق، عباس معروفی، بریده کتاب، سال بلوا، یاد تو، کتاب عشق،  
[ جمعه 5 خرداد 1396 ] [ 21:51 ] [ Shahram ] نظرات