فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


یک بار، 
یک بار، 
و فقط یک بار می‌توان عاشق شد. 
عاشق زن، عاشق مرد، عاشق اندیشه، عاشق وطن، عاشق خدا، عاشق عشق
یک بار، فقط یک بار
بار دوم دیگر خبری از جنس اصل نیست

نادر ابراهیمی 
 یک عاشقانه آرام


[ چهارشنبه 3 خرداد 1396 ] [ 19:40 ] [ Shahram ] نظرات