تبلیغات
فراسوی مرزهای شعر - مرگِ قلب بدون عشق ....
فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

دوست داشتن

گاهی وقت ها تحمل است

اینکه بتوانی با زخم های زندگی

هنوز سرپا ایستاده باشی

دوست داشتن

گاهی وقت ها ، زندگی ست

مثل سینه ای بدون نفس

از مرگِ قلب بدون عشق

آگاه باشی

دوست داشتن گاهی وقت ها سنگین است

مثلِ سنگینیِ لیاقت دوست داشته شدن

و بعضی وقت ها دوست داشتن ،حیاتی دیگر است

زنده نگه داشتنِ کسی درون ات

حتی با وجود این فاصله های دور


اُزدمیر آصافطبقه بندی: سایر شاعران، آثار ادبی، شاعران خارجی، 
[ سه شنبه 17 شهریور 1394 ] [ 14:56 ] [ Shahram ] نظرات