تبلیغات
فراسوی مرزهای شعر - مرگ هم لحظه ی بایسته یی از زندگی است ...
فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

بگذارید اگر هم نه بهاری، باشم

شاعر سوخته گلهای سحاری باشم 

می توانم که خودم را بسرایم هرچند،

نتوانم که همانندِ قناری باشم 

معنی پیر شدن ماندنِ مردابی نیست

پیرم، اما بگذارید که جاری باشم 

کاری از پیش نبردم همه ی عمر ولی

شاید این لحظه ی نایافته، کاری باشم 

همچنان طاقت فرسوده شدن با من نیست

نپسندید، که در لحظه شماری باشم 

همه ی درد من اینست که می پندارم

دیگر ای دوست من، دوست نداری باشم

مرگ هم لحظه ی بایسته یی از زندگی است

کاش شایسته ی این خاکسپاری باشم


محمدعلی بهمنیطبقه بندی: اشعار محمد علی بهمنی، 
[ دوشنبه 16 شهریور 1394 ] [ 08:20 ] [ Shahram ] نظرات