تبلیغات
فراسوی مرزهای شعر - و آسمانی برای پرواز کردن ...
فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


همگان به جست‌ و جوی خانه می‌ گردند

من کوچه‌ ی خلوتی را می‌ خواهم

بی‌ انتها برای رفتن

بی‌ واژه برای سرودن

و آسمانی برای پرواز کردن

عاشقانه اوج گرفتن

رها شدن


سید علی صالحیطبقه بندی: اشعار سید علی صالحی، 
[ یکشنبه 15 شهریور 1394 ] [ 20:56 ] [ Shahram ] نظرات